De ruimte: een nieuwe ontdekkingsreis - André Kuipers

Dit boek bevat een beknopt overzicht van Europa’s bijdrage aan het internationale ruimtestation ISS. Een persoonlijke noot vormt het hoofdstuk dat is gewijd aan de Delta-missie met ESA-astronaut André Kuipers.

Last update: 26 March 2007

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.