Instruktioner för nedladdning

Filer som kan laddas ned från ESAs Exhibitions-hemsida kan vara tunga och ta lite tid att ladda ned, beroende på filernas storlek och anslutningens hastighet.

Explorer 6.0 eller senare (PC)

För att ladda ned material från denna hemsida måste du installera Active X Control från Akamai Technologies. När du första gången begär nedladdning av material visas ett meddelande i informationsfältet längst upp på skärmen där du uppmanas att installera Active X Control. När denna installation är klar installeras ESA Download Manager automatiskt och ikonen visas på skrivbordet.


Active X control


Vill du installera denna programvara?


Skrivbordsikonen för Download Manager

Varje gång du laddar ned en fil ombeds du av systemet att välja i vilken mapp du vill spara filen.


Spara som …

När en mapp har valts öppnas ESA Download Manager automatiskt och nedladdningen börjar. ESA Download Manager ger information om filens storlek, var filen sparas och hur nedladdningen fortskrider.


ESA Download Manager

Andra webbläsare (PC och MAC)

När filer laddas ned från ESAs Exhibitions-hemsida med andra webbläsare börjar nedladdningen av filen så fort du klickar på “Ladda ned denna bild”. När nedladdningen är klar kan filen sparas.

Last update: 16 February 2007

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.