ESA title
Back to Index English French German Italian Spanish
Agency

N° 12–2020: Besluiten van de 290e zitting van de ESA-raad

25 June 2020

De ESA-raad is vandaag in zijn 290e zitting bijeengekomen en heeft een aantal belangrijke besluiten genomen met betrekking tot het hogere management van het uitvoerend orgaan.

De 22 lidstaten van het ESA hebben het voorstel van de directeur-generaal goedgekeurd om Elodie Viau met ingang van 1 september 2020 te benoemen tot directeur voor Telecommunicatie, als opvolger van de huidige directeur, Magali Vaissiere.

De afgelopen 12 jaar heeft Elodie Viau voor SES gewerkt, een van 's werelds grootste satellieteigenaren en -exploitanten, gevestigd in Betzdorf, Luxemburg. Zij is momenteel vice-voorzitter voor Technology Program Management. Ze heeft een groot deel van haar carrière doorgebracht op de hoofdvestiging van het bedrijf in Toulouse, Frankrijk, en heeft ook voor Arianespace gewerkt. Ze heeft de Franse nationaliteit en behaalde in 2007 haar Master in telecommunicatie aan de Université Paris-Sud en is verder in het bezit van diploma's van de International Space University en de Open University in het Verenigd Koninkrijk.

Elodie Viau volgt Magali Vaissiere op, die de functie de afgelopen 12 jaar heeft bekleed. In die periode leidde Magali Vaissiere de initiatieven van de ESA ter ondersteuning van het concurrentievermogen van de Europese industrie op de wereldwijde commerciële telecommunicatiemarkt, met inbegrip van de ontwikkeling van nieuwe technologieën en werkmethoden en de integratie van ruimtevaartactiva in nieuwe producten en diensten. Deze initiatieven hebben tot wel €20 gegenereerd voor elke €1 die door de lidstaten is geïnvesteerd.

De raad heeft ook zijn goedkeuring gegeven aan een verlenging met twee jaar van het contract van Günther Hasinger, directeur Wetenschap, tot 31 maart 2023.

Ten slotte heeft de raad besloten een begin te maken met de werving van een nieuwe directeur-generaal als opvolger van Jan Wörner, wiens contractperiode op 30 juni 2021 afloopt.

De kennisgeving van de vacature voor de nieuwe directeur-generaal wordt op de ESA-kanalen gepubliceerd en opent een sollicitatieperiode van twee maanden, welke moet leiden tot de selectie van de nieuwe directeur-generaal van het agentschap tegen het einde van het jaar.

In de vergadering zijn nog verschillende andere besluiten genomen, te weten:

 

  • Een aanpassing van de besluitvorming van het ESA om te zorgen voor een efficiënte beraadslaging en uiteindelijk voor bedrijfscontinuïteit in de huidige pandemie, waarbij met name deelname en stemming op afstand door de leden van de raad mogelijk wordt gemaakt.
  • De goedkeuring van een memorandum van overeenstemming met de NASA betreffende de samenwerking op het gebied van de Civil Lunar Gateway, waarmee een stap wordt gezet in de richting van het sturen van de eerste Europeaan naar de maan.
  • De goedkeuring van een memorandum van overeenstemming met de NASA over de vluchtonderdelen van de Mars Sample Return Campaign, waarmee het ambitieuze tijdschema wordt vastgelegd voor de allereerste 'retourreis' naar Mars, waarbij ongerepte martiaanse bodemmonsters mee worden teruggenomen.
  • Ter voorbereiding van de ESA/EU-raad op ministerieel niveau (Space Council) die in november 2020 wordt gehouden, heeft de ESA-Raad een resolutie aangenomen tot instelling van een werkgroep van de raad (Council Working Group).

De volgende zitting van de ESA-raad is gepland voor oktober. De nieuwe voorzitter van de ESA-raad wordt mevrouw Anna Rathsman (SE). Genomineerd als vice-voorzitters zijn de heer Renato Krpoun (CH) en de heer Juan Carlos Cortés Pulido (ES).

Over het Europese ruimtevaartagentschap

Het Europese ruimtevaartagentschap (ESA) biedt Europa toegang tot de ruimte.

ESA is een intergouvernementele organisatie, opgericht in 1975, met het doel om de ontwikkeling van Europa's ruimtecapaciteit vorm te geven en te verzekeren dat investeringen in de ruimte voordelen leveren voor de Europese burger en burgers wereldwijd.

ESA telt 22 lidstaten: Oostenrijk, België, Tsjechië, Denemarken, Estonië, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemanië, Spanje, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Slovenië is een geassocieerde lidstaat.

Een officiële samenwerking bestaat tussen ESA en zeven andere EU-lidstaten. Canada maakt deel uit van enkele ESA-programma's onder een samenwerkingsovereenkomst.

Leer meer over ESA via www.esa.int

Voor pers

ESA Newsroom and Media Relations Office – Ninja Menning
E-mail: media@esa.int
Tel.: +31 71 565 6409