Back to Index English French German Italian Spanish
Agency

N° 20–2019: Call for Media naar Sevilla

11 November 2019

ESA’s Ministeriële Raad, Space 19+ -  www.esa.int/space19plus, zal plaatsvinden op 27 en 28 november 2019 bij FIBES in Sevilla, Spanje. 

Ministers van de ESA-lidstaten, samen met Slovenië (geassocieerd lid) en Canada (samenwerking op lange termijn), zullen toekomstige ruimte-activiteiten voor Europa en in het bijzonder het budget van Europa’s Ruimteagentschap voor de komende drie jaar bespreken.

ESA wenst een verhoging van de financiering voor het verplichte programma, ondersteund door alle lidstaten, en een ambitieus portfolio van optionele programma’s. Deze zijn opgebouwd rondom vier hoofdpijlers – Verkennen & Ontdekken, Toezicht & Beveiliging, Verbinden & Benutten, Ontwerpen & Opereren; onder het motto Inspiration, Competitiveness and Responsibility.

Tijd is van vitaal belang voor besluiten van lidstaten als het gaat om wereldwijde uitdagingen zoals klimaatverandering waarin de ruimte een essentiële rol speelt voor het verstrekken van data voor wetenschappelijk inzicht en voor kritische, op feiten gebaseerde besluitvorming.  

Het voorstel vraagt ook om de verantwoordelijkheid van Europa voor de aanpak van bedreigingen in en vanuit de ruimte, dankzij het nieuwe Space Safety-programma. Het bevat voorstellen om ruimteafval te verminderen, controle van het toenemende ruimteverkeer te automatiseren, en de gevaren van asteroïden en ruimteweer te matigen.

Alle ESA-activiteiten, waaronder deze in samenwerking met de Europese Commissie, zullen in overweging worden genomen. ESA’s doel is het voortzetten van de bijeenkomsten van de lidstaten met betrekking tot de gezamenlijke activiteiten voor de beste resultaten en stimulans voor het concurrentievermogen in de Europese industrie. We blijven ook samenwerken met de Europese wetenschappelijke communities om te brainstormen over de meest uitdagende en spannendste programma’s die het waard zijn en onze financierders – de burgers – inspireren.

Mediaregistratie

Media is uitgenodigd om vanaf 09:00 CET op woensdag 27 november via www.esa.int de livestream te volgen van de openingstoespraken en besprekingen, waaronder de presentatie van de directeur-generaal over de hoofdonderwerpen voor budgettaire besluitvorming.

Tijdens het verwelkomen van ministers en vertegenwoordigers van waarnemers op woensdag 27 november van 08:15–08:45 CET, zal er ter plekke de mogelijkheid zijn voor het nemen van foto’s van de hosts (Spanje) en ESA’s directeur-generaal Jan Wörner. De aanwezigen zullen bijeenkomen voor een groepsfoto voor geaccrediteerde fotografen en er zal na afloop een handout beschikbaar zijn. Het is niet toegestaan voor media om tijdens de conferentie aanwezig te zijn in de vergaderzaal. Verklaringen zullen worden gegeven tijdens de persconferentie.

*De Space19+ co-voorzitters en ESA’s directeur-generaal zullen een persconferentie houden op donderdag 28 november 2019 van 14:00–15:00 CET (de tijd kan variëren afhankelijk van het einde van de bijeenkomst). Een livestream van de persconferentie kan worden gevolgd via www.esa.int.
Media die wenst het fotomoment of de persconferentie bij te wonen, kan zich registreren via het onderstaande formulier. Gelieve te registreren vóór 22 november 12:00 CET (‘s middags).

https://www.esa.int/Contact/mediaregistration

Verdere informatie

Meer informatie over de besproken programma’s gedurende de Ministriële Raad kan worden gevonden op de Space19+ website www.esa.int/space19plus, naast video’s van iedere ESA-directeur over de eigen belangrijkste doelstellingen voor de komende jaren. De video’s kunnen gratis worden gebruikt met benoeming van ESA.

Meer videomateriaal en de nieuwste afbeeldingen kunnen worden gevonden op ESA Television: https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Television

Updates zijn te volgen op ESA’s kanalen via Facebook en Twitter, met de hashtag #space19plus

Over het Europese ruimtevaartagentschap

De European Space Agency (ESA) biedt Europa toegang tot de ruimte.

ESA is een intergouvernementele organisatie, opgericht in 1975, met het doel om de ontwikkeling van Europa's ruimtecapaciteit vorm te geven en te verzekeren dat investeringen in de ruimte voordelen leveren voor de Europese burger en burgers wereldwijd.

ESA telt 22 lidstaten: Oostenrijk, België, Tsjechië, Denemarken, Estonië, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemanië, Spanje, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Slovenië is een geassocieerde lidstaat.

Een officiële samenwerking bestaat tussen ESA en zeven EU-lidstaten. Canada maakt deel uit van enkele ESA-programma's onder een samenwerkingsovereenkomst.

Door het coördineren van de financiële en intellectuele middelen van de lidstaten, is ESA in staat om programma's en activiteiten te ondernemen die niet gedaan kunnen worden door een enkel Europees land. De organisatie werkt in het bijzonder met de EU betreffende het uitvoeren van de Galileo- en Copernicus-programma's, en Eumetsat voor de ontwikkeling van meteorologische missies.

Om Europa voorop te houden met betrekking tot wereldwijde ruimteactiviteiten, ontwikkelt ESA de nodige raket-, ruimvaartuig- en grondfaciliteiten.

Vandaag de dag, ontwikkelt en lanceert ESA raketten en satellieten voor aardobservatie, navigatie, telecommunicatie en astronomie, stuurt sonden naar de uiteinden van het Zonnestelsel en werkt samen met betrekking tot menselijke verkenning van de ruimte. Daarnaast kent ESA een uitgebreid applications-programma, door het ontwikkelen van diensten in aardobservatie, navigatie en telecommunicatie. 

Leer meer over ESA op www.esa.int

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met:

ESA Newsroom and Media Relations
Ninja Menning
Tel: +31 71 56 56 409
Email: media@esa.int