ISS Education Kit - download

ISS Education Kit - primary level

ISS Education Kit är en tillgång för lärare som skulle vilja använda den internationella rymdstationen som en återkommande inramning vid studier av en rad olika ämnen som ingår i de europeiska läroplanerna.

Målgrupperna för det här utbildningspaketet är främst lärare i Europa och deras 8-10 år gamla elever.

Utbildningspaketets innehåll

ISS Education Kit är indelat i fyra kapitel. Varje kapitel börjar med en del innehållande texter och arbetsblad. Denna är avsedd för eleverna, och följs av “Lärarens underlag”.

Download: PDF (20.8 MB)

Adobe PDF Reader - Download

Last update: 17 March 2009

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.