ISS Education Kit - download

ISS Education Kit

Fem kapitler forklarer ulike aspekter ved ISS, inkludert hva den er, hvordan den bygges, hvordan livet og det daglige arbeidet fungerer om bord, og hva fremtidige reiser har å by på. I tillegg finnes relaterte, tverrfaglige øvelser, lærerveiledning, begrepsliste en overheadtransparenter i farger samt.

Modulene kan brukes i klasseromsundervisning, brukes som hjelpemidler i gruppearbeid, gis som hjemmelekser, eller kopieres og distribueres til hver elev.

Lærerveiledning PDF
   
1 Hva er Den internasjonale romstasjonen? PDF
2 Å bygge Den internasjonale romstasjonen PDF
3 Livet ombord på Den internasjonale romstasjonen PDF
4 Å arbeide ombord på Den internasjonale romstasjonen PDF
5 Fremtidens romferder PDF
   
Ordliste PDF

Adobe PDF Reader - Download

Last update: 3 March 2009

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.