Begrippenlijst

Baan – een cirkelvormige baan om de aarde.

ABloedarmoede - een aandoening waarbij het bloed minder goed zuurstof kan vervoeren doordat er te weinig rode bloedcellen zijn.

Gegist bestek - een methode om de positie van een schip te schatten zonder astronomische waarnemingen. Deze wordt toegepast op een voorheen bepaalde positie en de afstand die sindsdien is afgelegd. Gebruikt door Columbus en de meeste zeevaarders in zijn tijd.

Gewichtloosheid – een toestand die optreedt tijdens een vrije val, als gewicht niet wordt waargenomen.

Inheemse bevolking - de eerste mensen die in een bepaald gebied wonen.

Kompas - een instrument dat gebruikt wordt om richting te bepalen, door middel van een gemagnetiseerde naald dat het magnetische noorden aangeeft.

Kosmische straling - deeltjes die uit de ruimte komen.

Lanceringen - de ruimte insturen van een ruimteschip.

Life support systeem - systeem dat het mogelijk maakt voor een mens om in de ruimte te overleven.

Micro-organismen - levend ding dat te klein is om zonder microscoop te zien.

Microzwaartekracht – als de zwaartekracht zo klein is dat het lijkt alsof er geen zwaartekracht is, oftewel een toestand dat bijna gelijk is aan gewichtloosheid.

Module - één van de individuele kamers van een ruimteschip, ontworpen om een bepaalde functie te vervullen.

Montage – (het samenvoegen van verschillende onderdelen.

Organisme – een enkel levende plant, dier of virus.

Rek- een stelling of kast die experimentele apparatuur bevat.

Robotica - het onderzoeksgebied dat zich bezig houdt met robots.

Ruimtevaartorganisatie - een organisatie dat zich bezig houdt met activiteiten rondom de ruimte.

Satellieten - een object in een baan rond een planeet. De maan is een natuurlijke satelliet, het ISS een kunstsatelliet.

Scheurbuik - een ziekte veroorzaakt door tekort aan vitamine C, gekarakteriseerd door sponzig, bloedend tandvlees, onderhuidse bloedingen en extreme zwakheid.

Stolling - het proces waarbij iets hard wordt.

Space Shuttle - NASA ruimtevaartuig, dat gebruikt wordt voor bemande missies.

Technologie – leer van de handelingen waardoor de mens de voortbrengselen van de natuur tot stoffen verwerkt tot bevrediging van zijn behoeften.

Verbranding – (het proces waarbij iets verbrandt.

Vrachtruimte – een kamer (in dit geval van de Space Shuttle) dat gereserveerd is voor het vervoeren van goederen.

Weefselpreparaten – een groep cellen van een dier of plant die op elkaar lijken.

Zwaartekracht - aantrekkingskracht die dingen doet vallen.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.