Vegetation i Sydamerika


World Heritage Sites and first level habitat types
 
Verdensarvsområder og habitattyper af første niveau i Sydamerika
 
 
Omkring 22% af Sydamerika er dækket af skove, og de udgør omkring 27% af verdens samlede skovdække. De spiller en væsentlig rolle for kulstofbudgettet (dvs. andelen af planetens CO2) og for de latinamerikanske landes økonomi såvel som for økonomien i andre dele af verden.
 
 
 
Skovrydning i Amazonas regnskov har en negativ indflydelse på planeten, fordi den reducerer nedbøren og medfører tab på grund af afvanding, der igen betyder en reduktion af vandtilførslen i forskellige regioner som Brasilien, Venezuela og Bolivia. Hvis nedbøren mindskes i Sydamerika, kan det påvirke andre lande, som er afhængige af Sydamerikas økonomiske aktiviteter (f.eks. naturlige græsningsarealer). Mindre regn kan medføre tørke, der kan føre til et kraftigt fald i kvægproduktionen.

Bjergkæder og højsletter er kilderne til floder, og de bevarer dermed flodernes biologiske mangfoldighed og enestående økologiske tilstand (dvs. endemismen). Der er gletsjere i Andesbjergene (Venezuela og Peru) og tre store områder med indlandsis i Andesbjergene i Patagonien. Klimaændringer og især fænomenet ENSO kan ændre mængden af snefald og afvanding i områder med erosionsskråninger. Omkring 35% af Jordens kontinentale vand findes på dette kontinent.

Landbrugsarealer udgør 19% af landjorden i Sydamerika. Landbruget er en nøglesektor i Sydamerikas økonomi, fordi 40% af den erhvervsaktive befolkning arbejder i markerne. Hovedafgrøderne er byg, vindruer, majs, kartofler, sojabønner, hvede, sukkerrør og kaffe.

Alle de vigtigste typer af økosystemer er til stede i Sydamerika. Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Brasilien og Peru er blandt de rigeste lande hvad angår plante- og dyrearter. Skovbiomer i denne region omfatter tropiske regnskove som Amazonas og Mata Atlantica i Brasilien. Andre tropiske, løvskove findes ved Stillehavets vandskel i Ecuador, i Venezuela og langs den brasilianske kyst fra omkring 7°S til den sydlige vendekreds. Løvskove eller tempererede skovområder ved middelbreddegrader findes på lave, kystnære bjerge i Sydbrasilien, i Sydchile og i Sydargentina. Det er muligt at finde skove helt nede på den sydligste spids af kontinentet og på øerne i Ildlandet.

De mest udbredte økosystemer er græssletter, buskstepper og ørkener, der findes på Venezuelas caraibiske kyst, i Nordøstbrasilien og i indlandsområder mellem Brasilien og Bolivia.

Græssletter ved middelbreddegrader er udbredte i Sydbrasilien, Uruguay og i det centrale og østlige Argentina. Tropiske græssletter og savanner findes i Centralamerika, i Guyana, Venezuela, Colombia, Brasilien, Paraguay og Argentina. Tørre buskstepper dækker det vestlige Argentina og Patagonien, og meget tørre områder findes langs vestkysten af Peru og det nordlige Chile såvel som i det sydlige Bolivia og det nordvestlige Argentina.
 
 
 
Last update: 17 Februar 2014


Vegetation i Sydamerika


Baggrund

 •  Primære økosystemer (http://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_Global_DK/SEM6TYSWT1H_0.html)
 •  Vegetationsindekser (http://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_Global_DK/SEM6VYSWT1H_0.html)
 •  Billeder fra SPOT VEGETATION (http://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_Global_DK/SEM5Q1TWT1H_0.html)
 •  MERIS-sensoren og Globcover-projektet (http://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_Global_DK/SEM8V1TWT1H_0.html)

Øvelser

 •  Øvelse 1: NDVI - Vegetation set fra rummet (http://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_Global_DK/SEM332TWT1H_0.html)
 •  Øvelse 2: NDVI-animation (http://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_Global_DK/SEMP72TWT1H_0.html)
 •  Øvelse 3: NDVI-dynamik for biogeografisk zone (http://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_Global_DK/SEMO92TWT1H_0.html)