ESAEducationHjemVejr og klimaGlobale forandringerNaturkatastrofer
   
Om Eduspace
Hvad er Eduspace?Hvilke værktøjer findes på siden?
Vælg dit sprog
Jordobservation
Hvad er telemåling?Telemåling i detaljerHistorisk udviklingKortlægning med satellit dataSatellitters kredsløbJordobservation
satellitter
Ressourcer
Multimedia
BilledgalleriVideogalleri
Services
Kontakt osSøg i Eduspace
 
 
 
 
 
printer friendly page
Arealklassifikation
 
Vegetation comparisons from AVHRR
Vegetation comparison for 1998 and 1999
 
Satellitbaseret kortlægning af arealudnyttelse forudsætter, at man kan adskille vand, bar jord, bebyggede arealer, løvskov, nåleskov, landbrugsarealer mm. Hvis den spektrale signatur for en given overfladetype er kendt, og et sensorsystem har tilstrækkeligt mange kanaler til at skelne mellem disse signaturer, er det i teorien også muligt at lade computeren foretage en arealklassifikation.

Gennem billedklassifikation kan man identificere en bestemt arealtype på skærmen og dernæst bede computeren om at identificere alle pixels, der har den samme spektrale signatur. På den måde kan en stor region meget hurtigt og let kortlægges ved hjælp af satellitdata.

I praksis er der dog stadig en hel del uløste problemer. Specielt er det vanskeligt at skelne forskellige typer plantedække, fordi deres spektrale signaturer ligner hinanden. Desuden har samme type plantedække forskelige signaturer afhængig af tidspunkt i vækstsæsonen og afhængig af f.eks. fugtighedsforhold i jordbunden. Der forskes derfor intenst i forfinelse af mulighederne for arealklassifikation på grundlag af satellitdata. Man søger at optimere sensorers inddeling i kanaler indenfor det synlige og nærinfrarøde område.

En satellit med mange og smalle kanaler siges at have en høj spektral opløsning. Højopløsningssatellitter vil måske i fremtiden gøre det muligt, at kortlægge ændringer i vegetationen, der f.eks. er fremkaldt af stress fra forurening eller tørke. Telemåling ventes at blive et stadigt vigtigere redskab i forbindelse med miljøkortlægning.  
 

 


Telemåling i detaljer
IndledningRadar teknologiLandsat Falsk farveSpektral signaturVegetationskortlægningAtmosfærisk forstyrrelse
 
 
 
   Copyright 2000 - 2015 © European Space Agency. All rights reserved.