ESAEducationHjemVejr og klimaGlobale forandringerNaturkatastrofer
   
Om Eduspace
Hvad er Eduspace?Hvilke værktøjer findes på siden?
Vælg dit sprog
Jordobservation
Hvad er telemåling?Telemåling i detaljerHistorisk udviklingKortlægning med satellit dataSatellitters kredsløbJordobservation
satellitter
Ressourcer
Multimedia
BilledgalleriVideogalleri
Services
Kontakt osSøg i Eduspace
 
 
 
 
 
printer friendly page
Envisat’s first ASAR image
Dette ASAR billede viser den Antarktiske Halvø
Envisat
 
Envisat blev opsendt den 1. marts 2002. Den avancerede jordobservationssatellit i en polær bane registrerede forhold i atmosfæren, i oceanerne, på landjorden og på iskapperne.

Data fra Envisat forsynede miljø- og klimaforskningen med centrale oplysninger om udviklingen i Jordens tilstand. Desuden indgik data fra Envisat i udviklingen af kommercielle og operationelle anvendelser. Envisat-missionen sluttede den 8. april 2012.

Det Advancerede Along Track Scanning Radiometer (AATSR) sikrede en videreførelse af målingerne af havoverfladetemperaturer (0,3 K eller bedre) foretaget med ERS 1 og ERS 2 til brug for klimaforskning og anden videnskabelig og operationel anvendelse.

En Avanceret Synthetic Aperture Radar (ASAR), som opererer i C- båndet, sikrede en videreførelse af målinger fra ERS 2. ASAR understøttede udvidede muligheder for arealdækning, vinkling af radarstrålen, polarisering af radarsignalet mm. Disse forbedringer gav mulighed for at variere bredden i arealdækningen mellem 100 og 400 km.

MERIS er et spektrometer, som målte reflekteret sollys med en geografisk opløsning på 300 meter, en spektral opløsning på 15 kanaler i det synlige og det nærinfrarøde lys. Kanalernes bredde og placering i spektret kunne programmeres.  
 
West Coast of Africa
Den første MERIS observation registrerede en stor fytoplankton udbredelse skabt af upwelling langs den Mauritanske kyst
MERIS gav global arealdækning på 3 døgn. Det primære formål med MERIS var måling af havoverfladens farve i kystnære områder.

Farveinformationen kan omsættes til information om indhold af klorofylpigment og opslemmet sediment. Aerosolindholdet i atmosfæren kan også måles. Målingerne fra MERIS er væsentlige for studier af oceanernes rolle i kulstofkredsløbet. Dataene kan også blive brugt til regulering af fiskeriet i kystnære områder.

For at kunne forstå fysiske og fotokemiske processer i atmosfæren, er det nødvendigt med detaljerede, globale målinger af ozonmængden og dens horisontale og vertikale fordeling i atmosfæren. Det samme gælder for andre atmosfæriske gasser. Ombord på Envisat fandtes følgende sensorer, som leverede relevante data:

  • The Global Ozone Monitoring by Occultation of Stars (GOMOS)
  • The Michelson Interferometer for Passive Atmospheric Sounding (MIPAS)
  • The SCanning Imaging Absorption SpectroMeter for Atmospheric ChartographY (SCIAMACHY)

 
 
 


Jordobservation
satellitter
IndledningLandsatERSRESURSSPOT
Vejrsatellitter
MeteosatMETEOSAT 2. generationMetOpNOAA
Earth Explorer satellitter
ESA’s Earth ExplorersGOCESMOSCryoSat-2
Kommercielle optiske satellitter med høj opløsning
IKONOSQuickBirdWorldView
Mere information
Envisat overviewTechnical specifications - Envisat
 
 
 
   Copyright 2000 - 2015 © European Space Agency. All rights reserved.