ESAEducationHjemJorden set fra rummetMiljøtemaerEnvisat for skoler
   
Byer
Landskaber
Ressourcer
Multimedia
Earth images galleryBilledgalleriVideogalleri
Services
Søg i Eduspace
 
 
 
 
 
printer friendly page
World Heritage Sites and first level habitat types
Verdensarvsområder og habitattyper af første niveau i Sydamerika
Vegetation i Sydamerika
 
Omkring 22% af Sydamerika er dækket af skove, og de udgør omkring 27% af verdens samlede skovdække. De spiller en væsentlig rolle for kulstofbudgettet (dvs. andelen af planetens CO2) og for de latinamerikanske landes økonomi såvel som for økonomien i andre dele af verden.
 
 
Skovrydning i Amazonas regnskov har en negativ indflydelse på planeten, fordi den reducerer nedbøren og medfører tab på grund af afvanding, der igen betyder en reduktion af vandtilførslen i forskellige regioner som Brasilien, Venezuela og Bolivia. Hvis nedbøren mindskes i Sydamerika, kan det påvirke andre lande, som er afhængige af Sydamerikas økonomiske aktiviteter (f.eks. naturlige græsningsarealer). Mindre regn kan medføre tørke, der kan føre til et kraftigt fald i kvægproduktionen.

Bjergkæder og højsletter er kilderne til floder, og de bevarer dermed flodernes biologiske mangfoldighed og enestående økologiske tilstand (dvs. endemismen). Der er gletsjere i Andesbjergene (Venezuela og Peru) og tre store områder med indlandsis i Andesbjergene i Patagonien. Klimaændringer og især fænomenet ENSO kan ændre mængden af snefald og afvanding i områder med erosionsskråninger. Omkring 35% af Jordens kontinentale vand findes på dette kontinent.

Landbrugsarealer udgør 19% af landjorden i Sydamerika. Landbruget er en nøglesektor i Sydamerikas økonomi, fordi 40% af den erhvervsaktive befolkning arbejder i markerne. Hovedafgrøderne er byg, vindruer, majs, kartofler, sojabønner, hvede, sukkerrør og kaffe.

Alle de vigtigste typer af økosystemer er til stede i Sydamerika. Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Brasilien og Peru er blandt de rigeste lande hvad angår plante- og dyrearter. Skovbiomer i denne region omfatter tropiske regnskove som Amazonas og Mata Atlantica i Brasilien. Andre tropiske, løvskove findes ved Stillehavets vandskel i Ecuador, i Venezuela og langs den brasilianske kyst fra omkring 7°S til den sydlige vendekreds. Løvskove eller tempererede skovområder ved middelbreddegrader findes på lave, kystnære bjerge i Sydbrasilien, i Sydchile og i Sydargentina. Det er muligt at finde skove helt nede på den sydligste spids af kontinentet og på øerne i Ildlandet.

De mest udbredte økosystemer er græssletter, buskstepper og ørkener, der findes på Venezuelas caraibiske kyst, i Nordøstbrasilien og i indlandsområder mellem Brasilien og Bolivia.

Græssletter ved middelbreddegrader er udbredte i Sydbrasilien, Uruguay og i det centrale og østlige Argentina. Tropiske græssletter og savanner findes i Centralamerika, i Guyana, Venezuela, Colombia, Brasilien, Paraguay og Argentina. Tørre buskstepper dækker det vestlige Argentina og Patagonien, og meget tørre områder findes langs vestkysten af Peru og det nordlige Chile såvel som i det sydlige Bolivia og det nordvestlige Argentina.
 
 

 


Vegetation i Sydamerika
Baggrund
Primære økosystemerVegetationsindekserBilleder fra SPOT VEGETATIONMERIS-sensoren og Globcover-projektet
Øvelser
Øvelse 1: NDVI - Vegetation set fra rummetØvelse 2: NDVI-animationØvelse 3: NDVI-dynamik for biogeografisk zone
 
 
 
   Copyright 2000 - 2015 © European Space Agency. All rights reserved.