ESAEducationHjemVejr og klimaGlobale forandringerNaturkatastrofer
   
Forandring af kystlinien
Donau-deltaetOlieforurening fra borerig
Skovrydning
Bardia National ParkCongobækkenetKameng-Sonitpur Elephant ReserveKilimanjaroRondoniaShillong og Guwahati
Is
Antarktis 2003Klimaforandringer og gletsjereGletscheres tilbagesmeltning i AlperneGletsjerisens bevægelseGletsjeranalyse ved hjælp af radarbillederMonitorering af gletschere i HimalayaTelemåling af is og sne
Urbanisering
CairoCordobaKathmanduHimalayaKathmandudalenLagos
Vegetation
Annapurna Conservation AreaForsvundet i AndesbjergeneNgorongoro Conservation AreaNiger-indlandsdeltaetSydamerika
 
 
 
 
 
printer friendly page
Gletsjernes dynamik
 
Scheme of ice flow from the accumulation to the ablation area
Diagram over isens bevægelse fra akkumulationsområdet til afsmeltningsområdet
 
Gletsjernes dynamik styres primært af følgende processer:

  • Akkumulation af sne og is i gletsjerens øverste områder.
  • En nedadgående bevægelse af denne is mod gletsjerens nederste områder,
  • afsmeltning af isen og
  • smeltevandsløb eller atmosfærisk transport af fordampet is/vand.

Længden og ændringerne af områderne i en gletsjer afgøres af en eller flere af disse processer.  
 
ASTER satellite image of 29 May 2002
ASTER-satellitbillede fra 29. maj 2002, der viser gletsjere i Himalayabjergene på grænsen mellem Bhutan og Tibet
Akkumulation inkluderer alle de processer, der fører til lokal forøgelse af gletsjermassen. Den akkumulerede sne omdannes til firn (dvs. gammel og sammenpresset sne) og med tiden til is. Afsmeltning inkluderer alle de processer, der fører til lokalt tab af gletsjermasse. Da en gletsjer som regel er i balance mellem sin akkumulation og afsmeltning af masse under stabile forhold, flyder ismassen langsomt fra akkumulationsområdet og ned mod afsmeltningsområdet.
 
 
Animation of two ASTER satellite images of the glacier
Animation af to ASTER-satellitbilleder af gletsjeren på ASTER-billedet
Ændringer af en gletsjers længde og udstrækning kan skyldes forandringer i akkumulationen og afsmeltningen. Hvis for eksempel afsmeltningen øges (som regel på grund af forstærket smeltning af isen fra atmosfærisk opvarmning), og ophobningen forbliver stabil, vil isbevægelsen mindskes, og gletsjerens længde og udstrækning skrumpe. Hvis på den anden side akkumulationen øges, og afsmeltningen forbliver stabil, intensiveres isens bevægelse, og gletsjeren vokser i længde og udstrækning. Smeltevand er det vand, der kommer fra den smeltede is og sne på en gletsjer, og som løber ned og væk fra gletsjeren. Resultatet er tab af gletsjermasse.

Gletsjerisens bevægelse består af to primære dele: isens deformation og gletsjerglidning. Begge disse bidrager til isens transport i en gletsjer.
 
 
Close-up of animation
Nærbillede af animation
For at forstå, hvad isens transport er, skal man tænke på en budding. Is er et viskøst materiale på samme måde som en budding. Hvis man langsomt hælder den tallerken, buddingen står på, flyder den med tyngdekraften og bliver deform.

Gletsjerglidning er rent bogstaveligt gletsjeren, der glider – den glider langsomt på sin hældende bund af klippe eller sedimenter. For de fleste gletsjere er glidningsdelen vigtigere end den interne deformation. Vand under gletsjeren vil sammen med det tilhørende vandtryk mindske gletsjerens friktion og øge glidningsfaktoren. Der er tilfælde, hvor et øget vandtryk kan destabilisere en gletsjer helt og medføre den såkaldte gletsjersurge.
 
 
Spørgsmål
 
Gletsjere er meget følsomme systemer. Selv en lille ændring i en enkelt parameter kan have enorm indflydelse på selve gletsjeren. Beskriv, hvad der sker, når:

  • Akkumulation er større end afsmeltning
  • Afsmeltning er større end akkumulation
  • Gennemsnitstemperaturen stiger
  • Gennemsnitstemperaturen falder

Når du besvarer disse spørgsmål, skal du overveje følgende processer: akkumulation, afsmeltning, bevægelse, gletsjeren der skrumper og vokser samt smeltevandsløb.
 
 

 


Gletsjerisens bevægelse
Indledning
Baggrund
Multitemporal billedkorrelation
Øvelser
Introduktion til øvelserneØvelse 1: Korrelation af gentagne billeder (LEOWorks 3)
Eduspace - Software
LEOWorks 3
Eduspace - Download
ASTER.zipGoogleEarth file
 
 
 
   Copyright 2000 - 2014 © European Space Agency. All rights reserved.