Aardobservatiesatellieten - Inleiding


Artist's view of Meteosat Second Generation (MSG)
 
Voorstelling van MSG
 
 
Aardobservatiesatellieten verschillen van elkaar door de soort baan om de aarde die ze hebben, de lading die ze bij zich dragen en het gezichtspunt van beeldinstrumenten, de ruimtelijke resolutie, spectrale kenmerken en baanbreedte van de sensoren. Al deze parameters zijn al bij het definiëren van de missie ontworpen, afhankelijk van de toepassing waar de satellietmissie voor bedoeld is.
 
Om het weer op grote schaal en met een hoge frequentie te kunnen bekijken is het handig als een satelliet zich in een geostationaire baan bevindt. In zo’n baan kan een satelliet voortdurend bijna een hele hemisfeer bekijken. Maar aangezien de baan erg hoog is (ongeveer 36.000 kilometer boven de aarde) is het moeilijk om een hoge ruimtelijke resolutie te verkrijgen. Voor toepassingen zoals het volgen van wolken over continenten is een hoge ruimtelijke resolutie echter niet nodig.
 
 
ERS-2
   
ERS-2
 
Voor toepassingen waarvoor beelden met een hoge resolutie van een heel specifiek gebied nodig zijn, zoals bij het in de gaten houden van een gletsjermeer of het in kaart brengen van verwoeste gebouwen na een aardbeving, is een sensor met hoge resolutie nodig. Zo’n sensor heeft over het algemeen een nauwe baanbreedte en bevindt zich op een satelliet in een lage baan: een Low Earth Orbit of LEO (in het geval van de QuickBird-satelliet is dit 600 kilometer boven de aarde). In zo’n baan is het niet mogelijk om voortdurend hetzelfde gebied te bekijken, vanwege de relatieve beweging van de satelliet ten opzichte van de aarde. Beelden van een bepaald gebied kunnen alleen worden verkregen als de satelliet eroverheen vliegt.

In dit onderdeel worden een aantal belangrijke satellietmissies voor aardobservatie gepresenteerd. Bij elke missie wordt informatie gegeven over de baan van de satelliet, de lading en de aardobservatietoepassingen waar hij voor is bedoeld.
 
 
 
Last update: 2 maart 2011


Aardobservatie
satellieten


 •  Landsat (http://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_NL/SEM26JBE8JG_0.html)
 •  ERS (http://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_NL/SEMZHGE3GXF_0.html)
 •  RESURS (http://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_NL/SEMQHHE3GXF_0.html)
 •  Envisat (http://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_NL/SEMILGE3GXF_0.html)
 •  SPOT (http://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_NL/SEM7AGE3GXF_0.html)

Weersatellieten

 •  Meteosat (http://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_NL/SEMSNFE3GXF_0.html)
 •  Meteosat Second Generation (MSG) (http://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_NL/SEMHQFE3GXF_0.html)
 •  MetOp (http://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_NL/SEM7HABE8JG_0.html)
 •  NOAA (http://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_NL/SEMCTFE3GXF_0.html)

Earth Explorer-
satellieten


 •  Inleiding (http://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_NL/SEMD0GE3GXF_0.html)
 •  GOCE (http://www.esa.int/esaLP/LPgoce.html)
 •  SMOS (http://www.esa.int/esaLP/LPsmos.html)
 •  CryoSat-2 (http://www.esa.int/esaLP/LPcryosat.html)

Commercial high resolution optical satellites

 •  IKONOS (http://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_NL/SEMLKHE3GXF_0.html)
 •  QuickBird (http://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_NL/SEMFQHE3GXF_0.html)
 •  WorldView (http://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_NL/SEMMJABE8JG_0.html)