ESAEducationHoofdpaginaWeer en klimaatOpwarming van de AardeNatuurrampen
   
Over Eduspace
Wat is Eduspace?Welke instrumenten worden aangeboden?
Talen
Remote Sensing
Wat is remote sensing?Beginselen van 'Remote Sensing'Geschiedenis van aardobservatieKaarten en satellietgegevensSatellietbanenAardobservatie
satellieten
Bronnen
Multimedia
Earth images galleryImage GalleryVideo Gallery
Services
Contact usZoek in Eduspace
 
 
 
 
 
printer friendly page
Graphs of spectral signatures of water, soil and vegetation
Spectrale signatuur van verschillende oppervlakken
Cartografie van vegetatie
 
Als de satelliet verschillende oppervlakken onderscheidt, neemt hij straling of reflectie binnen specifieke golflengtes (kanalen) waar die karakteristiek is voor de spectrale signatuur van die oppervlakken. De illustratie hierboven laat bijvoorbeeld zien dat als je kale grond van vegetatie wilt onderscheiden, je moet scannen in de gebieden 0,6 - 0,7 micrometer en 0,7 - 0,9 micrometer.

Vegetatie geeft een sterke reflectie in het gebied tussen 0,7 en 0,9 micrometer en een zwakke reflectie tussen 0,6 en 0,7 micrometer. Dankzij de karakteristieke spectrale signatuur van vegetatie is het gewoonlijk geen probleem groene vegetatie te onderscheiden van kale grond. Zoals gezegd, kan het verschil tussen de reflectie in het zichtbare gebied en het nabij-infrarode gebied worden gebruikt om de fotosynthese en de groei van planten te bepalen.

De Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) wordt meestal als volgt berekend:

NDVI= nabij-infrarood - rood

nabij-infrarood + rood
 
 
Global vegetation map for July based on a mosaic of NOAA data
Bron: Global Change Database, vol. 1, National Geophysical Data Center, Colorado, 1992.
Deze simpele formule wordt tegenwoordig gebruikt om de verdeling van vegetatie wereldwijd in kaart te brengen.

Het beeld links is een weergave van de vegetatie op aarde in juli. Het is samengesteld uit een mozaïek van NOAA-gegevens. Kijk in je atlas en vergelijk de klimaatkaart met de vegetatiekaart.

In verband met de terugkerende droogte in de Sahel ten zuiden van de Sahara zijn voor dit gebied speciale pogingen gedaan om de vegetatie zeer gedetailleerd in kaart te brengen. Door een serie vegetatiekaarten over het hele seizoen naast elkaar te leggen, krijgen we een indruk van de totale biomassaproductie in de periode van groei.
 
 
Vegetation map of Europe and Africa in July and January
Bron: Global Change Database, vol. 1, National Geophysical Data Center, Colorado, 1992.
De satellietgegevens kunnen heel nauwkeurig worden omgerekend in kilo (kg) biomassa per hectare (ha) door bepaalde controlegebieden te meten en de remote sensing-resultaten aan te passen. Zo kunnen we grote geografische gebieden met korte tussenpozen in kaart brengen en droogteproblemen in een vroeg stadium opsporen. Kijk bijvoorbeeld op, the HAPEX SAHEL Information System.

Vegetatiekaart van Europa en Afrika in juli en januari. Heldergroen geeft krachtige groei weer en bruin betekent geen groei. Vergelijk dit in je atlas met de temperatuurkaart en de neerslagkaart voor juli en januari.

Zie ook QuickTime movie of monthly variations (342Kb)
 
 

 


Beginselen van 'Remote Sensing'
InleidingRadartechnologieLandsat kanalenSpectrale signaturenClassificatie van gebiedenAtmosferische interferentie
Links
HAPEX SAHEL Information System
Animation
QuickTime movie of monthly variations
 
 
 
   Copyright 2000 - 2015 © European Space Agency. All rights reserved.