IKONOS


Venice, Italy, as seen from IKONOS at an altitude of 680 km
 
 
 
 
De IKONOS-satelliet is op 24 september 1999 gelanceerd vanaf de luchtmachtbasis Vandenberg in Californië. De panchromatische en multispectrale sensoren met zeer hoge resolutie kunnen samen objecten onderscheiden op minder dan een vierkante meter van de grond - genoeg om onderscheid te maken tussen een auto en een truck. Dit vermogen, vanaf een baan om de aarde op een hoogte van 680 kilometer, vormde een belangrijke verbetering van de beeldresolutie ten opzichte van alle eerdere commerciële satellietsystemen voor remote sensing. IKONOS wordt bestuurd door het bedrijf GeoEye, dat een vloot satellieten heeft waaronder de satellietseries OrbView en GeoEye.

De Optical Telescope Assembly legt de beelden over een breedte van elf tot dertien kilometer van het aardoppervlak vast en weerkaatst ze naar de digitale beeldsensoren.

IKONOS-beelden behoren tot de nauwkeurigste satellietbeelden voor niet-militair gebruik.

De satelliet is verder uitgerust met een sensor voor multispectrale metingen met een resolutie van vier meter, met drie kanalen in het zichtbare bereik en één nabij-infraroodkanaal, net als LANDSAT 4 en 5. Daarmee zijn gedetailleerde opnamen van het landgebruik mogelijk.
 
 
 
Last update: 26 januari 2011


Aardobservatie
satellieten


 •  Inleiding (http://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_NL/SEM1GABE8JG_0.html)
 •  Landsat (http://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_NL/SEM26JBE8JG_0.html)
 •  ERS (http://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_NL/SEMZHGE3GXF_0.html)
 •  RESURS (http://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_NL/SEMQHHE3GXF_0.html)
 •  Envisat (http://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_NL/SEMILGE3GXF_0.html)
 •  SPOT (http://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_NL/SEM7AGE3GXF_0.html)

Weersatellieten

 •  Meteosat (http://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_NL/SEMSNFE3GXF_0.html)
 •  Meteosat Second Generation (MSG) (http://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_NL/SEMHQFE3GXF_0.html)
 •  MetOp (http://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_NL/SEM7HABE8JG_0.html)
 •  NOAA (http://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_NL/SEMCTFE3GXF_0.html)

Earth Explorer-
satellieten


 •  Inleiding (http://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_NL/SEMD0GE3GXF_0.html)
 •  GOCE (http://www.esa.int/esaLP/LPgoce.html)
 •  SMOS (http://www.esa.int/esaLP/LPsmos.html)
 •  CryoSat-2 (http://www.esa.int/esaLP/LPcryosat.html)

Commercial high resolution optical satellites

 •  QuickBird (http://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_NL/SEMFQHE3GXF_0.html)
 •  WorldView (http://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_NL/SEMMJABE8JG_0.html)

Meer informatie

 •  IKONOS satellite images (http://www.satimagingcorp.com/gallery-ikonos.html)
 •  Technische specificatie - IKONOS (http://esamultimedia.esa.int/docs/eduspace/IKONOS_NL.pdf)