Atmosferische interferentie


Atmospheric window
 
'Atmosferisch venster'
 
De straling van de zon en de door het aardoppervlak gereflecteerde straling passeren de atmosfeer voordat ze de sensor van de satelliet bereiken. Het atmosferische gehalte aan broeikasgassen zorgt voor een gedeeltelijke absorbtie van de straling van de aarde. Ozon houdt praktisch alle ultraviolette straling tegen en bijna alle straling in het gebied 9,5 - 10 micrometer wordt geabsorbeerd. Waterdamp en koolzuur zijn heel effectieve broeikasgassen en absorberen straling in veel verschillende golflengtes.

De golflengtes waarop de meeste straling wordt doorgelaten worden 'atmosferische vensters' genoemd. Gelukkig wordt ook een groot deel van het zichtbare licht doorgelaten (anders bereikte het daglicht nooit het aardoppervlak). De atmosfeer is in bepaalde gebieden van het nabij-infrarode spectrum ook bijna volledig doorschijnend, zodat satellieten hun waarnemingen kunnen doen met een minimum aan atmosferische vervorming. Het thermisch infrarode bereik tussen tien en twaalf micrometer dient voor het meten van de oppervlaktetemperatuur van grond, water en wolken.

'Atmosferisch venster' is de naam van golflengten waarbij de atmosfeer 'doorzichtig' is en waarbij emissie en reflectie vrijwel ongehinderd kunnen passeren. Bij andere golflengten wordt de straling geabsorbeerd door verschillende broeikasgassen. Zie de grafiek 'Atmosferisch venster'.

Hoewel voor remote sensing gebruik wordt gemaakt van de atmosferische vensters, is er toch sprake van een zekere interferentie wegens diffusie en absorptie in de atmosfeer.

Daardoor kunnen remote sensing-gegevens vaak een beetje vervormd zijn en is correctie via digitale beeldverwerking nodig.
 
 
 
Last update: 15 december 2009


Beginselen van 'Remote Sensing'

 •  Inleiding (http://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_NL/SEMA40E3GXF_0.html)
 •  Radartechnologie (http://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_NL/SEM7IKE3GXF_0.html)
 •  Landsat kanalen (http://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_NL/SEMYP1E3GXF_0.html)
 •  Spectrale signaturen (http://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_NL/SEMQF0E3GXF_0.html)
 •  Cartografie van vegetatie (http://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_NL/SEM1P0E3GXF_0.html)
 •  Classificatie van gebieden (http://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_NL/SEMAD1E3GXF_0.html)