Home
   
Science on Stage
What is Science on Stage?National activitiesInternational festivalsHow can I take part?History of the projectEuropean Science Teaching Award Winners
Multimedia
Teaching Ideas
About us
OrganisersNucleusContact us
 
 
 
 
National Homepage > Lithuaniaprinter friendly page
Lithuania
 
National websiteLithuania
Contact pointJustinas Bartusevicus
National eventNo national event
 
 
Lithuanian NSC
Pedagogų profesinės raidos centras toliau vykdo Eiro forumo organizuotą projektą „Science on stage“ („Mokslas ant pakylos“). Projekto tema „Mokslas žmonijai“. Projekto tikslas - sėkmingų ugdymo metodų, koncepcijų ir idėjų, ugdančių moksleivių motyvaciją ir susidomėjimą gamtos mokslais ir matematika, sklaida nacionaliniu ir europiniu lygiais. Viena iš projekto vyksmo krypčių - medžiagos atrinkimas ir sklaida. Tuo tikslu Pedagogų profesinės raidos centras organizuoja dviejų etapų seminarus tema „Metodinės patirties pristatymas: ugdymo metodai, koncepcijos ir idėjos, ugdančios mokslaivių motyvaciją ir susidomėjimą gamtos ir matematikos mokslais“.

Pirmojo etapo seminarai vyks: Biologijos mokytojams 2006 m. birželio 5 - 6 d. Fizikos mokytojams 2006 m. birželio 12 - 13 d. Chemijos mokytojams 2006 m. birželio 5 - 6 d. Matematikos mokytojams 2006 m. birželio 12 - 13 d.

Antrojo etapo seminarai vyks Biologijos mokytojams 2006 m. spalio 5 - 6 d. Fizikos mokytojams 2006 m. spalio 10 - 11 d. Chemijos mokytojams 2006 m. spalio 5 - 6 d. Matematikos mokytojams 2006 m. spalio 2 - 3 d.

Atvykdami mokytojai turi atsivežti metodinės patirties darbą, tema „Ugdymo metodai, koncepcijos ir idėjos, ugdančios mokslaivių motyvaciją ir susidomėjimą gamtos ir matematikos mokslais“. Darbo apimtis iki 30 spausdintų puslapių. Darbo anotacijos apimtis - 1 puslapis. Pateikti popieriuje ir elektroniniu variantu.
 
 
Last update: 17 July 2007

 


 
 
 
   Science on Stage