STS-128:s besättning med Discovery vid Kennedy Space centers startplatta 39A efter att ha svarat på frågor från media
Science & Exploration

Dagliga aktiviteter

298 views 0 likes
ESA / Science & Exploration / Human and Robotic Exploration / Alissé Mission Swedish

Aktiviteter under uppdraget

Detta är en sammanställning av aktiviteterna under Christer Fuglesangs Alissé-uppdrag samt ytterligare aktiviteter som är en del av uppdraget STS-128/17A. Sammanställningen ger inte en fullständig förklaring av alla uppgifter som ska genomföras men ger en överblick över de huvudsakliga uppgifterna. Tidsangivelserna kan komma att förändras.

(För en mer detaljerad beskrivning av aktiviteterna ladda ner faktablad under fliken Information kit i vänstra ramen.)

Flygdag 1

 • Start
 • Konfigurera rymdfärjan för aktiviteter i omloppsbana
 • Kontrollera färjans robotarm

Flygdag 2

 • Undersöka färjans värmesköld med hjälp av robotarmen och robotarmsförlängaren
 • Förbereda för rymdpromenader, inklusive undersökning av dräkterna
 • Förbereda för mötet med ISS

Flygdag 3

 • Möte och dockning, inkluderande färjans baklängesvolt
 • Öppning av luckan och välkomstceremoni
 • Överföring av last mellan färjans mellandäck och ISS

Flygdag 4

 • Förflyttning av MPLM:en från färjans lastrum till Nod 2
 • Aktivering av MPLM:en och öppning av luckan
 • Överföring av last
 • Förberedelse för första rymdpromenaden
 • Astronauterna som ska genomföra rymdpromenaden övernattar i luftslussen "Quest" för att avlägsna kväve från kroppen

Flygdag 5

 • Rymdpromenad 1 (Olivas & Stott) – astronauterna monterar loss ammoniaktanken (ATA, Ammonia Tank Assembly), tar bort den yttre experimentställningen EuTEF från Columbus och MISSE-experimentet
 • Överföring av last från MPLM:en – löpband, besättningskvarter, atmosfärsregenereringssystem

Flygdag 6

 • Överföring av last från MPLM:en – MELFI-2, Fluids Integrated Rack, Materials Science Laboratory i Material Science Research Rack
 • Kontroll av färjans värmesköld
 • Förberedelser för rymdpromenad 2
 • Astronauterna som ska genomföra rymdpromenaden övernattar i luftslussen "Quest" för att avlägsna kväve från kroppen

Flygdag 7

 • Rymdpromenad 2 (Olivas & Fuglesang) – astronauterna installerar en ny ammoniaktank på fackverkselementet P1 och packar undan den gamla tanken i rymdfärjans lastrum
 • Överföring av last

Flygdag 8

 • Ledig tid för astronauterna
 • Förberedelser för rymdpromenad 3
 • Astronauterna som ska genomföra rymdpromenaden övernattar i luftslussen "Quest" för att avlägsna kväve från kroppen
 • Överföring av last

Flygdag 9

 • Rymdpromenad 3 (Olivas & Fuglesang) – astronauterna drar kablar från fackverkselementet S0 till Nod 1 som förberedelse för Nod 3, ersätter en trasig rotationssensor (Rate Gyro Assembly) och en trasig el-box (Remote Power Control Module), installerar en plattform för experiment (PAS, Payload Attachment System) på fackverkselementet S3, konfigurera en värmekabel på en dockningsadapter (PMA, Pressurized Mating Adapter), konfigurera nätverkskablar och ta bort en glidlina
 • Överföring av last

Flygdag 10

 • De slutliga lastöverföringarna från MPLM:en mellan ISS och rymdfärjan
 • ESA:s VIP in-flight call
 • Installation av en kontrollpanel till dockningsporten på Nod 2
 • Överlämningsprocedurer för ISS flygingenjörer

Flygdag 11

 • MPLM:en stängs och avaktiveras, luckan stängs
 • MPLM:en dockas av och flyttas till färjans lastrum
 • De sista överföringarna mellan ISS och rymdfärjan
 • Besättningarna säger adjö, färjans besättning går in i sin farkost och stänger luckorna
 • Läckagekontroll av färjans dockningssystem

Flygdag 12

 • Avdockning
 • Färjan flyger runt rymdstationen
 • Undersökning av färjans värmesköld

Flygdag 13

 • Förberedelser för landning

Flygdag 14

 • Förberedelser för landning
 • Utträde ur banan
 • Landning