Christer Fuglesang, uppdragsspecialist på STS-128
Science & Exploration

Om uppdraget

268 views 0 likes
ESA / Science & Exploration / Human and Robotic Exploration / Alissé Mission Swedish

Alissé-uppdraget är ESA-astronauten Christer Fuglesangs andra rymdflygning. Uppdraget startar i och med uppsändningen av rymdfärjan Discovery från NASA:s Kennedy Space Center. Uppsändningen av Discovery på rymdfärjeuppdraget STS-128 är för närvarande schemalagt till 29 augusti 2009.

En viktig del av Fuglesangs uppdrag är hans uppgifter under rymdpromenaderna som uppdragsspecialist för STS-128. Fuglesang kommer också att genomföra experiment samt uppgifter inriktade mot utbildning och allmänheten som en del av Alissé-uppdraget.

Med det tretton dagar långa uppdraget fortsätter leveranser och konstruktionsarbetet på den internationella rymdstationen. Uppdraget innebär också många milstolpar för ESA, för europeiska astronauter och för europeisk forskning och industri.

Fuglesang deltar i två av de tre rymdpromenaderna under uppdraget och ansvarar för överföringen av last från den MPLA (Multi-Purpose Logistics Module) som transporteras till ISS i rymdfärjans lastrum.

I uppdraget ingår nödvändiga förberedelser inför ankomsten av den Europabyggda Nod 3 i februari 2010. Det ingår även viktiga underhållsuppdrag under rymdpromenaderna, transport av experimentutrustning till ISS där den Europabyggda MELFI-frysen ingår, och att ta med värdefull last tillbaka till jorden. Bland det som ska föras med tillbaka finns den europeiska experimentställningen EuTEF (European Technology Exposure Facility), som har suttit fästad på utsidan av det europeiska Columbus-laboratoriet i ett och ett halvt år. Uppdraget innebär också att en av medlemmarna av ISS expeditionsbesättning byts ut.

De huvudsakliga uppgifterna för uppdraget är:

Christer Fuglesang deltar i den andra och den tredje rymdpromenaden
Christer Fuglesang deltar i den andra och den tredje rymdpromenaden

Uppgifter under rymdpromenaderna

Tre rymdpromenader (EVA, Extravehicular activities) är planerade under uppdraget. Christer Fuglesang deltar i den andra och den tredje rymdpromenaden tillsammans med NASA-astronauten John Olivas. Den första rymdpromenaden genomför Olivas tillsammans med NASA-astronauten Nicole Stott.

Huvuduppgifterna under rymdpromenaderna är:

 • Dra kablar på utsidan som förberedelse för installationen av den i Europa byggda modulen Nod 3: Nod 3, som byggt i Europa genom ett bytesavtal mellan ESA och NASA ska enligt planerna sändas upp till ISS i februari 2010. För att förbereda för dess ankomst ska Fuglesang och Olivas dra kablar för el och datatrafik från fackverkssektionen S0 till den vänstra dockningsporten på Nod 1, där Nod 3 kommer att fästas.

   

 • Installera en ny ammoniaktank på fackverkselementet P1: Stationens ammoniaktankar hjälper till med temperaturregleringen på ISS. Uppgiften att installera en ny tank fördelas på två rymdpromenader. Under den första rymdpromenaden kommer den gamla tanken att lossas. Under den andra rymdpromenaden kommer Fuglesang och Olivas att installera den nya tanken och packa undan den gamla i rymdfärjans lastrum för transport tillbaka till jorden.

   

 • Returnera EuTEF till jorden: Den europeiska experimentplattformen EuTEF (European Technology Exposure Facility) kommer att tas med till jorden med rymdfärjan Discovery efter att ha möjliggjort omfattande vetenskapliga experiment under ett och ett halvt års tid. Plattformen har suttit på utsidan av det europeiska laboratoriet Columbus sedan februari 2008. Den helautomatiska plattformen har varit värd för 13 experiment som krävt exponering mot rymdens vakuum. Experimenten sträcker sig över ett antal discipliner, bland annat materialvetenskap, fysik, astrobiologi, astronomi och rymdteknik.

   

 • Returnera NASA:s MISSE till jorden: Under den rymdpromenad när EuTEF avlägsnas kommer även NASA:s materialvetenskapliga experiment MISSE (Materials on the ISS Experiments) att tas bort från utsidan av Columbus. Dessa experiment utvärderar vilken effekt rymdmiljön har på en stor uppsättning exponerade material och har fått kraft från Columbus sedan installationen.

   

 • Installera en rotationssensor (Rate Gyro Assembly): Fuglesang och Olivas kommer att avlägsna en trasig rotationssensor och installera en ny. Denna anordning är en del av det amerikanska rörelsekontrollsystem som hjälper ISS att orientera sig.

   

 • Installera en plattform för experiment (PAS, Payload Attachment System) på fackverkselementet S3: Under den tredje rymdpromenaden kommer Fuglesang att installera en plattform för experiment på rymdstationens fackverkselement S3. Denna uppgift hanns inte med under STS-127 och har därför lagts till uppgifterna för STS-128.

Ytterligare uppgifter under rymdpromenaderna är att konfigurera kablar och byta en trasig el-box.

Leverera experimentutrustning, annan utrustning och förnödenheter i MPLM:en
Leverera experimentutrustning, annan utrustning och förnödenheter i MPLM:en

Leverera experimentutrustning, annan utrustning och förnödenheter i MPLM:en:

Fuglesang kommer att ansvara för att lasten från MPLM:en (Multi-Purpose Logistics Module) förs över till ISS och att sakerna hamnar på rätt plats. MPLM-arna är trycksatta lastbehållare som färdas i rymdfärjans lastutrymme och kan föra med sig upp till nio ton last. Den MPLM som följer med detta uppdrag är döpt till Leonardo. Leonardo kommer förutom att transportera diverse vanliga förbrukningsvaror till ISS även att föra med sig:

 • Den Europa-byggda minus 80-frysen för ISS, MELFI-2. Denna frys kan hålla en temperatur på ner till minus 80 grader Celsius för att bevara biologiska prover tills de kan föras tillbaka till jorden. Den är byggd genom ett avtal mellan ESA och den japanska rymdorganisationen JAXA (Japanese Aerospace Explaration Agency) och kommer att installeras i det japanska Kibo-laboratoriet på den internationella rymdstationen.

   

 • Materialvetenskapligt laboratorium: ESA:s materialvetenskapliga laboratorium är den första ställningen för materialvetenskaplig forskning på ISS. Det är också den huvudsakliga komponenten i NASA:s materialvetenskapliga forskningsstation som den också kommer att transporteras upp till ISS i. Den kommer att placeras i det amerikanska laboratoriet Destiny. Det materialvetenskapliga laboratoriet kommer att utföra materialvetenskaplig forskning i tyngdlöshet.

   

 • Atmosfäriskt regenerationssystem för den Europabyggda Nod 3: Ställningen med det atmosfäriska regenerationssystemet kommer att installeras i den i Europa byggda modulen Nod 3 när den anländer till stationen tidigt nästa år. Det atmosfäriska regenerationssystemet hjälper till att avlägsna koldioxid och spår av föroreningar från luften i kabinen och övervakar atmosfärens sammansättning.

   

 • Ett nytt löpband för den Europabyggda Nod 2: Löpbandet är ett viktigt träningsredskap för besättningen på ISS. Det nya löpbandet kallas COLBERT och har ett annat system för att dämpa vibrationer och ett bredare löpband än motsvarande utrustning som idag finns på ISS.

   

 • Experimentutrustning och förbrukningsvaror: Förutom den materialvetenskapliga forskningsstationen så kommer NASA:s flödesvetenskapliga forskningsstation (Fluids Integrated Rack) att transporteras till ISS i MPLM:en och installeras i den amerikanska Destiny-modulen. ESA:s experiment SODI-IVIDIL kommer också att transporteras med STS-128 tillsammans med viktiga förbrukningsvaror för fysiologiska experiment. SODI-IVIDIL undersöker vibrationer effekter på difusion i vätskor.

   

 • Nya besättningsutrymmen: Det nya sovutrymmet är ett nödvändigt komplement nu när den permanenta besättningen på ISS ökat till sex personer. Utrymmet kommer att installeras i det japanska laboratoriet Kibo.

Andra uppgifter under uppdraget är:

NASA-astronauten Nicole Stott
NASA-astronauten Nicole Stott

Byte av ISS Expedition 20-besättning: NASA-astronauten Timothy Kopra, som anlände till ISS med rymdfärjeuppdraget STS-127, kommer att avlösas som flygingenjör på Expeditionsbesättning 20 på ISS av NASA-astronauten Nicole Stott när hon anländer till ISS ombord på uppdraget STS-128.

Experimentaktiviteter: Under detta uppdrag kommer Christer Fuglesang att vara föremål för ett antal ESA-experiment inom området mänsklig fysiologi. Han kommer också att delta i ett antal experiment som inte drivs av ESA, även dessa inom området mänsklig fysiologi. Han kommer också att utföra ett experiment riktat till studenter baserat på kosmisk strålning och ISS. Ett omfattande forskningsprogram drivet av ESA kommer att pågå men utförs huvudsakligen av expeditionsbesättningen på ISS.