ESA title
Science & Exploration

Varför Alissé?

285 views 0 likes
ESA / Science & Exploration / Human and Robotic Exploration / Alissé Mission Swedish

Efter att ha valts ut från ungefär 190 förslag så kom det vinnande förslaget på namn till Fuglesangs uppdrag från Jürgen Modlich i tyska Baierbrunn. Namnet syftar på 14-talets utforskare som använde passadvindarna för att följa Christofer Columbus över havet till den Nya världen. En av de mest kända av dessa passadvindar är alizé (eller alize), som är en stadig nordostlig vind som blåser från Centralafrika till Amerikas kuster.

Genom att byta bokstäverna "iz" mot "iss" så ingår målet för dagens utforskare i uppdragets namn: Alissé.

För att nå Columbus (ESA:s laboratorium på ISS) i vår moderna värld måste vi följa vindarna upp mot skyarna och möta människor från andra kontinenter på den internationella rymdstationen.