ESA title
André Kuipers
Science & Exploration

André Kuipers wordt bijzonder hoogleraar Ruimtevaart en geneeskunde

21/09/2004 1014 views 2 likes
ESA / Science & Exploration / Human and Robotic Exploration / Delta Mission Dutch

De Stichting Het Vrije Universiteitsfonds heeft ESA-astronaut André Kuipers met ingang van 1 oktober 2004 benoemd tot bijzonder hoogleraar Ruimtevaart en geneeskunde bij de Faculteit der Exacte Wetenschappen.

André Kuipers zal onderwijs gaan geven binnen de nieuwe bacheloropleiding Medische Natuurwetenschappen van de VU en de daarbij behorende master-variant Fysica van het leven. In deze opleiding werken docenten van de Faculteit der Exacte Wetenschappen samen met collega's van het VU medisch centrum.

Rob Heethaar, hoogleraar Medische fysica bij het VUmc, is een van de toekomstige collega's van Kuipers: "Het vakgebied Fysica van het leven richt zich op de vraag hoe ons lichaam functioneert en hoe onze lichaamsfuncties veranderen onder bijzondere fysische omstandigheden."

"André Kuipers houdt zich daarbij vooral bezig met studies naar de invloed van gewichtloosheid: wat gebeurt er met de bloedsomloop, het hartritme, de spieren en de botgroei wanneer je langere tijd in de ruimte verblijft? En - niet onbelangrijk - hoe gaat een mens om met de psychische druk die een ruimtemissie met zich mee brengt? Hoe vertaalt zich dat in veranderende lichaamsfuncties en in gedrag?"

Naast het geven van onderwijs zal Kuipers betrokken worden bij het 'tissue engineering' onderzoek van de VU, een samenwerkingsverband van orthopeden, (orale) celbiologen en medisch fysici.

Rob Heethaar: "Het is het soort onderzoek dat Kuipers bij zijn laatste missie mee de ruimte in heeft genomen. Doel is het vormingsproces van botcellen uit stamcellen te bestuderen en na te gaan hoe externe fysische omstandigheden dat proces beïnvloeden."

Wim Hogervorst, dekaan van de Faculteit der Exacte Wetenschappen, is trots dat iemand met zo'n reputatie en uitstraling zich heeft verbonden aan de VU: "Met de komst van Kuipers opent zich een belangrijk netwerk van internationale wetenschappers en laboratoria. Het betekent bijvoorbeeld dat straks studenten (Medische) Natuurwetenschappen onder zijn leiding een stage zouden kunnen lopen bij een instelling als ESA."

Bron: VU Amsterdam

Related Links