Science & Exploration

Educatieve projecten

604 views 1 likes
ESA / Science & Exploration / Human and Robotic Exploration / Delta Mission Dutch

 

Zeg het ISS
Zeg het ISS

ARISS
Amateur Radio on ISS

In het kader van missie DELTA heeft ESA de 'Zeg-het-ISS' website gelanceerd waarop een informatieve wijze bemande ruimtevaart voor kinderen in kaart wordt gebracht. Hieraan is ook een wedstrijd verbonden met als hoofdprijs een radiocontact met André Kuipers aan boord van het ISS.

De wedstrijd is bestemd voor alle leerlingen in het Nederlandse en Vlaamse basisonderwijs uit groep 4 tot en met 8. Om aan de wedstrijd deel te nemen moet iedere klas vragen insturen die ze aan André Kuipers willen stellen en een tekening of verhaal.

Het 'Zeg het ISS' project wordt georganiseerd door ESA's educatieve afdeling in samenwerking met ARISS (Amateur Radio on ISS).

Meer over ARISS »»

BugNRG brandstofcellen
BugNRG brandstofcellen

BugNRG
Effecten van gewichtloosheid op een bacteriële brandstofcel

Bacteriën zijn in staat onder bepaalde omstandigheden glucose (suiker) om te zetten in vrije elektronen, waardoor een soort bacteriële batterij ontstaat.

Met BugNRG wordt er gekeken of de reactie van bacteriën op gewichtloosheid zal leiden tot een toename in de output en efficiëntie van een bacteriële brandstofcel. Het begrijpen hoe zwaartekracht bacteriële brandstofcellen beïnvloedt is belangrijk voor de verdere ontwikkeling en de daadwerkelijke toepassing van dergelijke brandstofcellen.

Bacteriële brandstofcellen kunnen in de toekomst worden toegepast op plaatsen waar het vervangen of opladen van batterijen duur en moeilijk is.

Winnaar in een wedstrijd die was uitgeschreven door het ministerie van OCenW.

Meer over BugNRG »»
BugNRG website »»

GraPhoBox
De invloed van licht en zwaartekracht op de groeirichting van wortels en spruit van een plant

Dit experiment kijkt, in de modelplant Arabidopsis thaliana, naar de interactie tussen gravitropie (richting groei t.g.v. zwaartekracht) en fototropie (richting groei t.g.v. licht). In een kubus van 15 bij 15 cm zullen vier soorten zaden van een plant ontkiemen.

Meer over GraPhoBox »»

Seeds in Space
Seeds in Space

SEEDS
"Seeds in Space"

Een educatief experiment waarbij André Kuipers aan boord van het ISS zaden van de raketsla plant (Rucola) laat ontkiemen in gewichtloosheid met en zonder licht. De twee belangrijkste parameters voor de groeirichting van een plant namelijk zwaartekracht en licht zullen worden bekeken. Hetzelfde experiment zal op de grond gebeuren.

Alle lagere en middelbare scholen zullen in de gelegenheid worden gesteld aan dit experiment mee te doen. De resultaten aan boord van het ruimtestation kunnen zo vergeleken worden met alle controle experimenten op de grond.

Meer over SEEDS »»
'Seeds in Space' website »»

Verfilmen VIDEO-2 tijdens de Cervantes Missie van Pedro Duque
Verfilmen VIDEO-2 tijdens de Cervantes Missie van Pedro Duque

VIDEO-3
Het in beeld brengen van een aantal effecten van gewichtloosheid op het menselijk lichaam

Deze effecten zijn o.a. een veranderde verdeling van de lichaamsvloeistof en bloedcirculatie, een toename in lichaamslengte en een veranderde oriëntatiebeleving ten opzichte van de omgeving. Deze effecten worden tijdens de missie op video vastgelegd.

De opnamen vormen de basis voor een educatieve DVD voor de leeftijdsgroep 12 tot 18 jaar. Deze opnamen zal op DVD worden uitgebracht in 11 Europese talen. Meer dan tienduizend exemplaren zullen worden uitgegeven aan scholen in de ESA lidstaten. De DVD geeft docenten een interessant hulpmiddel om de diverse fysiologische fenomenen uit te leggen.

Meer over VIDEO-3 »»