ESA title
Science & Exploration

ISS Education Kit - download

766 views 1 likes
ESA / Science & Exploration / Human and Robotic Exploration / Education

Fem kapitler forklarer ulike aspekter ved ISS, inkludert hva den er, hvordan den bygges, hvordan livet og det daglige arbeidet fungerer om bord, og hva fremtidige reiser har å by på. I tillegg finnes relaterte, tverrfaglige øvelser, lærerveiledning, begrepsliste en overheadtransparenter i farger samt.

Modulene kan brukes i klasseromsundervisning, brukes som hjelpemidler i gruppearbeid, gis som hjemmelekser, eller kopieres og distribueres til hver elev.

Lærerveiledning PDF
   
1 Hva er Den internasjonale romstasjonen? PDF
2 Å bygge Den internasjonale romstasjonen PDF
3 Livet ombord på Den internasjonale romstasjonen PDF
4 Å arbeide ombord på Den internasjonale romstasjonen PDF
5 Fremtidens romferder PDF
   
Ordliste PDF

 

Adobe PDF Reader - Download