ESA title
Science & Exploration

ISS undervisningssæt - download

649 views 1 likes
ESA / Science & Exploration / Human and Robotic Exploration / Education

Sættet henvender sig til folkeskolelærere, der underviser elever fra 12 til 15 år.

Fem kapitler forklarer forskellige forhold vedrørende den internationale rumstation, herunder hvad det er, hvordan den bliver bygget, hvordan det er at bo og arbejde om bord, og hvordan fremtidige rejser vil komme til at foregå.

Der findes også tilknyttede tværgående opgavesæt, en lærervejledning og en ordliste.

Lærerhåndbog PDF
   
1 Hvad er Den Internationale Rumstation? PDF
2 Opbygning af Den Internationale Rumstation PDF
3 Livet om bord på Den Internationale Rumstation PDF
4 Arbejde om bord på Den Internationale Rumstation PDF
5 Fremtidige rejser PDF
   
Ordliste PDF

 

Adobe PDF Reader - Download