ESA title
Science & Exploration

Internationella rymdstationens undervisningspaketet - download

470 views 0 likes
ESA / Science & Exploration / Human and Robotic Exploration / Education

Paketet riktar sig till lärare på högstadiet med elever i åldern 12-15 (ISCED nivå 2).

Paketet består av fem kapitel, vilka beskriver olika aspekter av ISS, bland annat vad det är, hur det byggs upp, hur det är att bo och arbeta ombord och hur framtida resor kommer att vara. Det innehåller även relaterade tvärvetenskapliga övningar, en lärarhandbok, en ordbok och overheadbilder.

Modulerna kan användas för undervisning i klassrummet, som hjälpmedel för grupparbeten, ges som läxa eller kopieras och delas ut till varje elev.

Lärarhandledning PDF
   
1 Vad är den Internationella rymdstationen för något? PDF
2 Att bygga Internationella rymdstationen PDF
3 Att leva på Internationella rymdstationen PDF
4 Att arbeta på Internationella rymdstationen PDF
5 Framtida resor PDF
   
Ordlista PDF

 

Adobe PDF Reader - Download