B.USOC
Science & Exploration

Het B.USOC is de Belgische ondersteuning bij het gebruik van het ISS

260 views 0 likes
ESA / Science & Exploration / Human and Robotic Exploration / Odissea Mission - F. De Winne - dutch

Op de nieuwe derde verdieping van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie (BIRA) bevindt zich het B.USOC of Belgian User Support and Operation Centre. Het levert technische ondersteuning voor de gebruikers van en experimenten aan boord van het International Space Station (ISS). Het B.USOC heeft drie belangrijke taken, waardoor het een sleutelrol speelt bij de Odissea-missie van Frank De Winne:

1. Het levert aan onderzoekers de meest volledige informatie over de mogelijkheden van ruimteonderzoek, de mogelijkheden om experimenten in de ruimte te laten vliegen en de beschikbaarheid van apparatuur voor de verschillende voorziene missies. Al deze informatie is ter beschikking in een gegevensbank, die via een webserver toegankelijk is.

Een B.USOC werkstation
Een B.USOC werkstation

2. Het B.USOC levert ook technische en operationele ondersteuning voor de experimenten die gefinancierd worden door de DWTC (Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden) via het ESA-programma Prodex. Ze bestrijkt alle mogelijke disciplines van ruimteonderzoek: microzwaartekracht, remote sensing, technologie… Het B.USOC fungeert als een doorgeefluik, een interface, naar de industriële partners die wetenschappelijke apparatuur ontwikkelen en helpt de onderzoekers bij de uitwerking van technische dossiers en bij de ontwikkeling en verificatie van kwalificatietests. Het legt ook contacten met ESTEC (European Space Research and Technology Centre), het ESA-centrum in Noordwijk (Nederland), voor de technische opvolging van bepaalde experimenten.

3. Het B.USOC coördinieert de telescience-operaties tijdens de voorbereiding van ruimtemissies en bij de uitvoering van experimenten in een baan om de aarde. Verschillende onderzoekslabo's, zoals het Microgravity Research Centre (MRC), zijn goed uitgerust voor dergelijke operaties met ondersteuning en onder controle van het B.USOC, dat deelneemt aan de ontwikkeling van telecommando's en het archiveren, verwerken en doorsturen van gegevens.

Tijdens de Odissea-missie werkt het B.USOC 24 uur op 24. Er zijn vier werkstations ter beschikking voor de Belgische onderzoekers. Het B.USOC staat permanent in verbinding met het Taxi-flight Operations Coordination Centre (TOCC) te ESTEC, het Russisch vluchtcontrolecentrum TSOEP in Koroljov bij Moskou, het European Space Operations Centre (ESOC) in Darmstadt (Duitsland) en met de NASA-centra in Houston (Texas) en Huntsville (Alabama).

Related Links