Science & Exploration

Over de toekomst

291 views 1 likes
ESA / Science & Exploration / Human and Robotic Exploration / Odissea Mission - F. De Winne - dutch

Ruimtevaart en in het bijzonder bemande ruimtevaart kost veel geld. Is het niet terecht dat mensen dit in vraag stellen?
Ja, en terecht denk ik. Daarom mag de bemande ruimtevaart niet op zijn lauweren rusten en gewoon maar zeggen 'het is toch interessant voor het grote publiek' of 'het is belangrijk, dus we moeten het blijven doen.' We moeten ook resultaten kunnen tonen. Ook daar moeten we een inspanning leveren en ik denk dat het ISS daarbij een belangrijke stap is. Als het over enkele jaren voltooid is zullen we een zeer groot aantal laboratoria in de ruimte hebben waarin we echt toegepast onderzoek kunnen gaan doen en niet alleen maar fundamenteel onderzoek. Uiteindelijk zullen we ook aan industrieel onderzoek en misschien later zelfs aan industriële productie doen. Zo kunnen we echte resultaten tonen van de bemande ruimtevaart. Anderzijds denk ik dat één van de belangrijkste eigenschappen van de mens is steeds verder te kijken dan zijn horizon. Door deze gedrevenheid staan we waar we nu staan. Eerst gingen we weg van de plaats waar we leefden, daarna bevaarden we de oceanen, vervolgens verkenden we de lucht. Nu hebben we de ruimte bereikt. Ik denk dat dit eigen is aan de mens en dat we nu de volgende stap moeten durven zetten en het zonnestelsel verder verkennen. Dat is wat de bemande ruimtevaart moet doen.

Wat zijn de vooruitzichten voor de Europese bemande ruimtevaart?
De Europese bemande ruimtevaart bestaat momenteel vooral uit een bijdrage tot het internationaal ruimtestation. Maar ik denk dat we onze ambities verder moeten leggen. Dat is dan mijn persoonlijke bedenking. We zouden in de toekomst zeker moeten verder kunnen gaan dan wat we nu doen bij het ruimtestation. We zijn daarbij al een volwaardige partner, maar we kunnen een nog grotere partner worden. Verder denk ik dat Europa autonoom bemande ruimteschepen moet kunnen lanceren en die mogelijkheid hebben we momenteel niet.

Hoe ziet u de ruimtevaart na het internationaal ruimtestation evolueren?
Enerzijds denkt men aan verbeteringen aan het ruimtestation. Er worden al een aantal problemen duidelijk, zoals bij de capaciteit om gegevens van bepaalde experimenten naar de aarde te sturen. Men denkt aan nieuwe systemen waarbij de gegevens met hogere snelheid naar de aarde worden gestuurd. Anderzijds kan het ruimtestation een springplank zijn om het zonnestelsel verder te verkennen. Daar wordt veel over gesproken, ook in Europa. We kunnen in het ruimtestation bijvoorbeeld nieuwe life support systemen uittesten. Dit zijn bouwstenen voor de verdere verkenning van het zonnestelsel.

Bestaat de nodige politieke wil voor een vlucht naar Mars?
Op korte termijn niet. Eerst moet de infrastructuur van het internationaal ruimtestation verder worden uitgebouwd. Maar daarna denk ik dat de politieke wil er wel zal komen om de volgende stap te zetten.