ESA title
Science & Exploration

Aanwijzingen voor de docent voor lessen, klassenactiviteiten en meerkeuzevragen

891 views 0 likes
ESA / Science & Exploration / Human and Robotic Exploration / Zeg Het ISS

Richtlijnen voor docenten

Op deze pagina vinden docenten meer informatie over de lessen, klassenactiviteiten en meerkeuzevragen die op deze website staan.

Om het werken in de klas te vergemakkelijken is al het lesmateriaal verzameld in een reader, die u hier kunt downloaden.

We zijn bezig aanvullende informatie over de lessen te ontwikkelen. Zodra dit beschikbaar is zullen we het op de website plaatsen.

De meeste lesactiviteiten zijn gemakkelijk uit te voeren en vergen geen detailkennis van het onderwerp. Maar het kan zijn dat leerlingen wat hulp nodig hebben bij de meer ingewikkelde activiteiten. Ook hiervoor wordt een handleiding ontwikkeld.

De antwoorden op de vragen staan ook op deze pagina.

Deze aanwijzingen zijn onderverdeeld in onderdelen, om het werk in de klas te vergemakkelijken. Hoewel er een opbouw zit in de verschillende onderwerpen binnen deze onderdelen, kan ieder onderwerp apart worden aangeboden.

Presentatie van de wedstrijd

Dit deel van de website geeft informatie over de wedstrijd en is geschreven voor kinderen.

De wedstrijd – de ruimtevlucht van André Kuipers

Deze tekst, vergezeld van een uitnodiging door André Kuipers aan alle scholen in Nederland en Vlaanderen, is geschikt als introductie van het project aan de leerlingen.

De wedstrijd – Wie is André Kuipers?

Deze pagina bevat een interview met André Kuipers, gehouden in de zomer van 2003. Met deze tekst stelt André zich aan de leerlingen voor. Het gesprek gaat met name in op:

 

  • de kinderjaren van André Kuipers, waarmee leerlingen zich kunnen identificeren. Ze komen er achter dat André, net als zij, op de basisschool heeft gezeten en welke vakken hij het leukst vond.

     

  • het beroep van André Kuipers. Hij vertelt over zijn opleiding tot astronaut, wat hem fascineert en wat er spannend is aan dit beroep.

Het vraaggesprek kan ook dienen als inleiding tot de les 'Ik ben astronaut'. De meerkeuzevragen in die les grijpen deels terug op het gesprek en vormen eigenlijk een toets voor begrijpend lezen. Gezien de lengte van de tekst bevelen wij aan dat 6 tot 9 jarigen de tekst naast de vragen mogen houden om de antwoorden te vinden.

De wedstrijd – Wat is radiocommunicatie?

In dit deel gaan we in op radiocommunicatie, een moeilijk begrip voor de leerlingen. We denken niettemin dat er aan dit onderwerp wat aandacht moet worden besteed, omdat het letterlijk de verbinding is waarlangs de leerlingen met André kunnen praten tijdens zijn ruimtevlucht.
ARISS (Amateur Radio op het ISS) is een wereldomvattend programma. Wij organiseren de radioverbinding met de Europese sectie van ARISS, die uitgebreide ervaring heeft met het opzetten van dergelijke evenementen voor het basis- en voortgezet onderwijs. Meer informatie over ARISS is te vinden via http://www.ariss-eu.org/

De wedstrijd – André Kuipers' uitnodiging aan basisscholen

De uitnodiging van André Kuipers aan alle Nederlandse basisscholen.

De wedstrijd – Hoe doe je mee?

Hier wordt de wedstrijd toegelicht voor leerlingen. Ook krijgen ze een algemeen idee over wat er achter dit project steekt. Het feit dat ze toegang hebben tot alle informatie vergroot hun gevoel van betrokkenheid.

Antwoorden op de gestelde vragen

Astronaut – Les 1: Ik ben astronaut
Opdracht: Hoe goed is jouw Russisch?

Meerkeuzevragen
Antwoorden 1b, 2a, 3c, 4c, 5b

Astronaut – Les 2: Trainen om astronaut te worden
Meerkeuzevragen
Antwoorden 1a en 1c, 2b, 3c, 4b, 5b, 6a en 6c

Astronaut – Les 3: Reizen in de ruimte
Meerkeuzevragen
Antwoorden 1c, 2a, 3b, 4a, 5a en 5b, 6c

Astronaut – Les 4: Het ruimtepak
Meerkeuzevragen
Antwoorden 1b, 2a en 2b, 3c, 4 koks - paraplu - overal, 5c, 6a

Gewichtloos – Les1: Wat is zwaartekracht?
Meerkeuzevragen
Antwoorden 1b, 2a, 3b, 4c, 5b, 6a

Gewichtloos – Les 2: Wat is gewichtloosheid?
Meerkeuzevragen
Antwoorden 1b, 2b en 2c, 3a en 3b, 4c, 5a, 6a en 6b

Gewichtloos – Les 3: Leven zonder zwaartekracht
Meerkeuzevragen
Antwoorden 1c, 2c, 3a, 4c, 5a, 6b

ISS – Les 1: Het Internationale Ruimtestation (ISS)

Meerkeuzevragen
Antwoorden 1b, 2c, 3a, 4b, 5a, 6a

ISS – Les 2: Wonen aan boord van ISS
Meerkeuzevragen
Antwoorden 1a, 2b, 3a en 3c, 4c, 5c, 6 aankleden, eten, drinken, slapen, schrijven, etc

ISS – Les 3: Werken aan boord van ISS
Meerkeuzevragen
Antwoorden 1c, 2a, 2b en 2c, 3a, 4a en 4c, 5c, 6a

Voor meer informatie kunt u ons bereiken via ISSeducationteam@esa.int

Related Links