Gewichtloosheid - Leven zonder zwaartekracht"> ESA - <font size="2">Gewichtloosheid - Leven zonder zwaartekracht</font>
ESA title
Science & Exploration

Gewichtloosheid - Leven zonder zwaartekracht

1482 views 4 likes
ESA / Science & Exploration / Human and Robotic Exploration / Zeg Het ISS

 

Leven zonder zwaartekracht

ESA astronauten Roberto Vittori en Frank De Winne tijdens hun astronauten training
ESA astronauten Roberto Vittori en Frank De Winne tijdens hun astronauten training

Vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw bleven sommige astronauten voor lange tijd aan boord van het Russische ruimtestation Mir. Wat gebeurt er met het menselijk lichaam als we de ruimte in gaan en gaan leven in een omgeving waar geen zwaartekracht is? Is het gemakkelijk om na terugkeer op Aarde je weer aan te passen aan de zwaartekracht? Het zijn dit soort vragen waar 'ruimte artsen', zoals de Nederlandse arts - astronaut André Kuipers, een antwoord proberen te vinden.

Veel astronauten hebben aan het begin van hun ruimtevlucht last van misselijkheid, gebrek aan eetlust en problemen met hun maag. Wat later voelen ze zich nogal eens slaperig en zwak, terwijl ze het besef van tijd en ruimte verliezen. Gelukkig passen hun lichamen zich na vier tot zes weken aan en voelen ze zich in gewichtloosheid erg kalm en zelfs heel vrolijk.

Ruimtereizigers maken dus allerlei onplezierige toestanden mee…

Na de terugkeer op Aarde moeten de astronauten zich weer aanpassen aan de zwaartekracht en zullen ze hun evenwicht hervinden. Een Russische astronaut die een paar maanden was weggeweest, verbaasde zich over een kopje dat op de grond viel!

Kunstzinnige activiteit voor 6 tot 9 jaar

Je hebt nodig: potloden en een vel wit papier

Elke leerling maakt een stripverhaaltje waarin een dag van een astronaut aan boord van het ruimtestation wordt uitgebeeld. Wat doet een astronaut om 7 uur en 10 uur ’s ochtends? En wat om 1 en 4 uur ’s middags, of 7 en 10 uur ’s avonds?

Taaloefening voor 9 tot 12 jaar

Schrijf een kort verhaaltje met als titel 'Een bladzijde uit mijn astronautendagboek waarin ik beschrijf hoe mijn eerste dag in het ruimtestation er uit zag'.

Drama oefening voor 6 tot 12 jaar

 

  • Deel de klas in twee groepen in: astronauten en verslaggevers

     

  • Maak combinaties van telkens een astronaut en een verslaggever. In 20 minuten bereidt elk team de vragen van de verslaggever en de antwoorden van de astronaut voor

     

  • Enkele astronauten/verslaggevers doen hun interview voor in de klas

Meerkeuze vragen voor 6 tot 9 jaar

Vraag 1: Hoe lang kunnen astronauten vandaag de dag in gewichtloosheid leven?
(a)   Niet langer dan een maand
(b)    Zes maanden
(c)    Langer dan een jaar

Vraag 2: Hoe lang duurt het voordat het lichaam van een astronaut zich heeft aangepast aan de gewichtloosheid?
(a)    Twee uur
(b)    Vijf dagen
(c)    Vier tot zes weken

Vraag 3: Hoe omschrijf je het gevoel dat een astronaut heeft aan het begin van zijn ruimtevlucht?
(a)    Wisselend maar vaak onplezierig
(b)    Gewoon
(c)    Plezierig en lol

Meerkeuze vragen voor 9 tot 12 jaar

Vraag 4: Welke van de volgende uitspraken zijn waar?
(a)    De afwezigheid van zwaartekracht heeft geen invloed op het lichaam van een astronaut
(b)    Het lichaam van een astronaut past zich nooit aan gewichtloosheid aan
(c)    Het is voor een astronaut moeilijk om weer aan het dagelijkse leven op aarde te wennen

Vraag 5: In welke tak van de geneeskunde onderzoekt men het effect van de zwaartekracht op het menselijk lichaam?
(a)    Ruimte geneeskunde
(b)    Astronauten geneeskunde
(c)    Sterren geneeskunde

Vraag 6: Wat is het tegengestelde van gewicht?
(a)    Krachtloos
(b)    Gewichtloos
(c)    Vrije val  

Related Links