Gewichtloosheid - Wat is zwaartekracht?"> ESA - <font size="2">Gewichtloosheid - Wat is zwaartekracht?</font>
ESA title
Science & Exploration

Gewichtloosheid - Wat is zwaartekracht?

1135 views 0 likes
ESA / Science & Exploration / Human and Robotic Exploration / Zeg Het ISS

 

Wat is zwaartekracht?

Onze Aarde
Onze Aarde

Als je springt kom je vanzelf weer op de grond terecht. Appels en boomblaadjes vallen ook naar beneden. Alles wordt op Aarde aangetrokken door de zwaartekracht.

Een moeilijk woord voor zwaartekracht is 'gravitatie'. Het komt van het Latijnse 'gravis' dat 'zwaar' betekent. Zwaartekracht is een gewichtige zaak!

Op de maan is er ook zwaartekracht. Omdat de maan kleiner is dan de aarde is de aantrekkingskracht van de maan minder groot dan die van de aarde.

Heb je wel eens plaatjes gezien van astronauten die op het maanoppervlak verspringen? Wel, het zijn echte kampioenen want ze springen daar met gemak verder dan tien meter!

Onderzoek voor 6 tot 12 jaar

Uitleg en voorbereiding:

 

  • Verdeel de klas in twee groepen, 'Aardlingen' en 'Maanlingen'. Elke maan zoekt een aarde om mee te spelen.

     

  • Elke aarde houdt het ene eind van een niet-elastisch touw vast en elke maan het andere eind. Het touw mag tijdens de proef niet worden losgelaten.

De trekkracht aan het touw stelt de zwaartekracht voor tussen de maan en de aarde.

De aarde moet stilstaan. Als de aarde toch beweegt moet hij/zij het touw loslaten; de proef is dan klaar.

Proef 1:
De aarde trekt aan het touw om de maan naar zich toe te trekken. De maan moet niet proberen dat tegen te gaan maar laat zich voortslepen. Waar komt de maan terecht?

Proef 2:
De maan rent een kant op. De aarde geeft geen weerstand. Kan de aarde stil blijven staan zonder daarvoor moeite te doen? Als de aarde geen weerstand biedt, wat gebeurt er dan met de maan?

Proef 3:
De maan rent de ene kant op en probeert weg te komen van de aarde. De aarde blijft nu op haar plaats en trekt aan het touw om de maan naar zich toe te halen. Wat gebeurt er? Als je deze proef vergelijkt met de werkelijkheid, zie je dat de maan beweegt en om de aarde draait. Denk je dat de aarde een aantrekkingskracht op de maan uitoefent?

Meerkeuze vragen voor 6 tot 9 jaar

Vraag 1: Latijn was de taal van de Romeinen. 'Gravitatie' komt van het Latijnse woord 'gravis'. Wat betekent dat woord?
(a) Licht
(b) Zwaar
(c) Ernstig

Vraag 2: Een astronaut merkt op de maan minder aantrekkingskracht dan op aarde. Daarom:
(a) kan een astronaut op de maan verder springen.
(b) voelt een astronaut zich op de maan erg zwaar en kan hij niet springen.
(c) springt een astronaut op de maan even ver als op aarde.

Vraag 3: Welke kracht veroorzaakt de aantrekkingskracht van de aarde?
(a) Zwarte kracht
(b) Zwaartekracht
(c) Zware kracht

Meerkeuze vragen voor 9 tot 12 jaar

Vraag 4: De weg die de maan rondom de aarde aflegt heet:
(a) een planetoïl;de
(b) een verduistering
(c) een baan

Vraag 5: Als de maan groter zou zijn geweest dan de aarde zou zijn aantrekkingskracht groter zijn geweest dan die van de aarde.
(a) dit is fout
(b) dit is goed

Vraag 6: Wat geldt precies voor planeten die tot het zonnestelsel behoren?
(a) Ze ondervinden de aantrekkingskracht van de zon en draaien om de zon heen.
(b) Ze bevinden zich tussen de aarde en de zon. We kunnen ze altijd vanaf de aarde zien.

Related Links