Verklarende woordenlijst"> ESA - <font size="2">Verklarende woordenlijst</font>
ESA title
Science & Exploration

Verklarende woordenlijst

376 views 0 likes
ESA / Science & Exploration / Human and Robotic Exploration / Zeg Het ISS

Afkortingen

ESA = European Space Agency, de Europese ruimtevaartorganisatie. Er zijn 15 Europese landen lid van ESA. Ze werken samen in ruimtevaartprojecten, zoals het ontwerpen en bouwen van satellieten en het naar de ruimte sturen van astronauten. Ook doen ze mee aan het Ariane 5 programma.

EVA = Extra Vehicular Activity, een ruimtewandeling. Elke keer dat astronauten het ruimtestation verlaten voor werkzaamheden, spreekt men van een EVA (spreek uit: ie-vie-ee).

ISS = International Space Station, het Internationale Ruimtestation. Het ISS is een enorme constructie die op vierhonderd kilometer hoogte boven de aarde vliegt. Astronauten gebruiken het ISS als laboratorium voor wetenschappelijk onderzoek.

 

Woorden en begrippen

Astronaut – piloot of passagier van een ruimtevaarttuig. André Kuipers is een astronaut en zal in het voorjaar van 2004 aan boord van het ISS wonen en werken.

Baan – de weg die een voorwerp aflegt als het om een hemellichaam beweegt. De maan en satellieten bevinden zich in een baan om de aarde.

Experiment – proef of test om iets te bestuderen en te begrijpen. Om de invloed van licht op de groei van een plant uit te zoeken, doen wetenschappers experimenten.

Gewicht – een maat voor de kracht waarmee de aarde aan een voorwerp trekt. Omdat een olifant meer massa heeft dan een mens, is zijn gewicht groter. De aarde trekt harder aan hem.

Gewichtloos – de afwezigheid van zwaartekracht. Astronauten ondervinden in de ruimte gewichtloosheid.

Laboratorium – een speciaal ontworpen ruimte voor het doen van wetenschappelijke experimenten. Het ISS is een ruimtelaboratorium waarbinnen de astronauten experimenten kunnen doen in gewichtloosheid.

Planeet – een groot hemellichaam dat zich in een baan om een ster bevindt. In ons zonnestelsel zijn er naast de Aarde nog acht andere planeten die om de zon draaien.

Radiocommunicatie – draadloos contact, bijvoorbeeld tussen twee mensen, via het gebruik van apparatuur waarmee je radiogolven kunt zenden en ontvangen. De radiogolven dragen bijvoorbeeld geluid van de stem van een astronaut, of van de controleleider op de grond. Radiogolven lijken een beetje op golven in zee die water naar de kust stuwen.

Raket – een voertuig waarmee je astronauten en / of satellieten vanaf de Aarde naar de ruimte kunt brengen. De Europese Ariane 5 raket wordt gelanceerd vanuit Kourou in Frans Guyana (Zuid Amerika).

Ruimte – heelal, gebied waarin zich alle sterren, planeten en sterrenstelsel, plus nog veel meer soorten hemellichamen, bevinden. De ruimte is oneindig groot.

Ruimtepak – een pak dat astronauten dragen als ze hun ruimteschip verlaten voor een ruimtewandeling. Ze nemen daarin zuurstof mee en het biedt hen bescherming tegen hitte en kou, en gevaarlijke zonnestraling.

Satelliet – kunstmaan, een klein voorwerp dat om een veel groter voorwerp draait. Mensen hebben veel kunstmanen in een baan om de aarde geschoten. Daaronder zijn er verschillende voor onderzoek naar de aarde en voor telecommunicatie (radio, tv, internet).

Zwaartekracht – de natuurlijke aantrekkingskracht die bestaat tussen voorwerpen. Hoe meer massa een voorwerp heeft, hoe groter de zwaartekracht.

Wil je meer woorden toevoegen aan deze lijst, stuur ons dan een email via ISSeducationteam@esa.int

Related Links