ESA title
Play
$video.data_map.short_description.content
Agency

Satellieten helpen fauna rondom vliegvelden beschermen

29/08/2016 231 views 1 likes
ESA / Space in Member States / Belgium - Nederlands

Natuurgebieden in de buurt van vliegvelden vormen een gevaar voor opstijgende en landende vliegtuigen. Dankzij ESA kunnen vliegvelden nu satellieten gebruiken om deze gebieden te identificeren en beheren. 

Met hulp van ESA ontwikkelde het Deense Ascend XYZ een dienst die gratis beeld en data van Europese observatiesatellieten combineer met slimme software.

Verschillende vliegvelden in Denemarken hebben de Ascend-software getest en gemerkt dat het een stuk vriendelijker in gebruik is dan al bestaande, vaak ingewikkeldere standalone systemen.

Efficiënter omgaan met risicogebieden
Door zich te richten op risicogebieden kunnen de vliegvelden efficiënter omgaan met risicogebieden en de kosten die daarbij komen kijken omlaag brengen. Het stelt hen in staat zich te houden aan de wettelijke eis die stelt dat vliegvelden een straal van 13 kilometer moeten monitoren. 

Water detecteren met behulp van satellieten
Water detecteren met behulp van satellieten

 “Aardobservatiedata gebruiken is veel efficiënter dan monitoren vanaf de grond. Het vereist minder manuren en kost minder middelen. Daardoor gaan kosten omlaag, maar verbeter je de veiligheid”, weet Ascend-directeur Peter Hemmingsen.

“Dat is vooral belangrijk voor kleinere vliegvelden die minder middelen te besteden hebben. Zo kunnen zij alsnog aan alle veiligheidsvereisten voldoen. De gratis data van de nieuwste Sentinel-satellieten maakt dit een betaalbare oplossing voor alle vliegvelden.”

Risico's in kaart brengen
Twee vliegvelden hebben zich al opgegeven om gebruik te maken van de dienst, die begin september live gaat. Verschillende andere internationale vliegvelden in Duitsland, Engeland en Noord-Amerika willen het ook gaan implementeren. 

Een meer beheren in Ascend
Een meer beheren in Ascend

Gebruikers kunnen in de software risicogebieden aangeven, zoals meren, golfbanen, vuilstortplaatsen en andere gebieden die wilde dieren – maar vooral vogels – aantrekken. Zo ontstaat er een compleet overzicht van alle gebieden rondom het vliegveld.

De satellietbeelden worden iedere week geüpdatet, zodat veranderingen in het waterniveau van meren en overstroomde velden gemonitord kunnen worden. Alle ondernomen acties kunnen in de software worden bijgehouden.

De software is ook in staat alerts te geven als er een plek bezocht moet worden en kan ook contact leggen met de autoriteiten als er veranderingen plaatsvinden.

Interessante plekken kunnen op kaarten aangevinkt worden, waarna veldpersoneel de specifieke gebieden kan bezoeken met behulp van satellietnavigatiedata van Ascend.

Grondpersoneel verkent een locatie met behulp van satellietnavigatie
Grondpersoneel verkent een locatie met behulp van satellietnavigatie

Verslagen en beelden die in Ascend gegenereerd worden kunnen ook gebruikt worden bij controles en om verslagen te maken van het wild in de omgeving van het vliegveld. Zonder de oplossing van Ascend zouden vliegvelden daar een duur team van specialisten voor moeten inschakelen.

Big data met slimme ideeën
De cloud-dienst laat gebruikers makkelijk online informatie delen tussen bestuurders, grondpersoneel, private luchtvaartautoriteiten en anderen die betrokken zijn bij het reilen en zeilen van het vliegveld.

Begin volgend jaar wil Ascend zijn dienst uitbreiden met de mogelijkheid objecten te herkennen die de hoogterestricties in bepaalde gebieden overschrijden.

“ESA's ARTES Applications-programma brengt big data uit de ruimte samen met slimme ideeën”, weet Arnaud Runge, Ascend-projectmanager bij ESA. “Ascend is een uitstekend voorbeeld van hoe de ruimtevaart kan helpen met efficiënter worden, kosten terugbrengen en problemen oplossen. Het maakt ons luchtruim een stuk veiliger.”

Related Links