Jedna z družic mise Swarm
Agency

Anatomie incidentu s kosmickou tříští

01/02/2017 129 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Czech Republic

Manévr mající za cíli vyloučit srážku mise ESA Swarm s kusem kosmické tříště se nakonec minulý týden ukázal jako zbytečný. Blízké setkání ale znovu připomnělo na narůstající riziko od kosmické tříště.

Jde o stále běžnější jev: kancelář ESA pro monitorování kosmické tříště zahájila bedlivější sledování jednoho úlomku – kterých dnes máme v kosmickém prostoru přes 22 tisíc – u něhož je riziko, že se přiblíží k jedné z evropských družic.

Doplňující data následně ukazují, že objekt – zřejmě kus nějaké dlouho vysloužilé a opuštěné družice – se může přiblížit velmi blízko. A to tak, že proletí „bezpečnostní zónou“, která obklopuje každou aktivní družici.

Další bližší pohled napoví, že nejistota týkající se přesné dráhy družice ve spojení s nejistotou jejího budoucího vývoje znamená, že nelze vyloučit možnost kolize. Jediným řešením tak pro řídicí středisko zůstává úprava oběžné dráhy satelitu tak, aby se dostal z nebezpečné oblasti. Je čas na akci.

Varování před možným střetem

Přesně takto to proběhlo 24. ledna, kdy experti na kosmickou tříšť v řídicím středisku ESA v německém Darmstadtu upozornili řídicí tým mise Swarm, že jedna z jejích tří družic (Swarm-B) je ohrožena střetem s patnácticentimetrovým úlomkem z již nefunkčního satelitu Kosmos 375.

Řídicí středisko ESA
Řídicí středisko ESA

Trio družic Swarm bylo vypuštěno v roce 2013, přičemž jeho úkolem je měřit s dosud nevídanou přesností různá magnetická pole, která vycházejí ze zemského jádra, kůry, oceánů, ionosféry nebo magnetosféry.

K nejtěsnějšímu setkání družice Swarm-B s úlomkem mělo dojít 25. ledna ve 23:11 h GMT.

V okamžiku vydání varování se rozjely aktivity směřující k vyhodnocení situace a začalo plánování úhybného manévru. To vše v okamžiku, kdy do blízkého setkání zbývalo pouhých 39 hodin.

Situace byla ještě zkomplikována skutečností, že byly k dispozici jen dva komunikační sloty – možnosti rádiového vysílání, kdy Swarm-B prolétá nad pozemní stanicí ve švédské Kiruně – před možnou událostí.

Vzhůru do akce

Středisko společných kosmických operací
Středisko společných kosmických operací

Po první koordinační poradě v úterý ráno začali technici z řídicího týmu mise Swarm pracovat se specialisty na letovou dynamiku, s kanceláří Space Debris Office ESA a s projektovým týmem Swarm nacházejícím se ve středisku ESA ESRIN nedaleko Říma na přípravě úhybného manévru.

Po detailní analýze letové dynamiky a vyhodnocení experty na kosmickou tříšť bylo shledáno, že posunutí družice Swarm-B na dráhu vyšší o zhruba 35 metrů bude dostačovat.

„V dotyčné chvíli byl každopádně značný stupeň nejistoty v naší znalosti budoucí dráhy úlomku, ale na druhé straně jsme si byli jisti, že tato úprava dráhy družice zajistí redukci rizika z příliš blízkého průletu nebo dokonce kolize, a to na akceptovatelnou úroveň,“ vysvětluje vedoucí kanceláře kosmické tříště při ESA Holger Krag.

Related Links