Zařízení AutoNaut
Agency

Automatické námořní stroje pro monitorování oceánů

22/03/2018 155 views 2 likes
ESA / Space in Member States / Czech Republic

Firma z britského podnikatelského inkubátoru ESA vyvinula autonomní loď, která je poháněná vlnami a nese senzory pracující se sluneční energií.

Pokroky v monitorování oceánů zlepšují naše chápání moří a jejich prostředí, a to včetně života v nich, teplot, znečištění nebo počasí. Jenže pohonné látky, údržba a pracovní síla pro výzkumné lodě představují nemalé položky. Navíc samotné podmínky na mořích omezují, kde vůbec je možné měření provádět.

Začínající firma AutoNaut z podnikatelského inkubátoru ESA v Harwellu přišla s revoluční automatickou hladinovou lodí, která dokáže shromažďovat data po dlouhou dobu. A za zlomek dosavadních nákladů.

Příprava AutoNauta k plavbě
Příprava AutoNauta k plavbě

Loď je poháněna unikátní „vlnovou fólií“, která získává energii z přirozeného stoupání a proudění moří. Většinou se s její pomocí daří udržovat rychlost 2 až 5,5 km/h.

Jde o jednu z prvních malých komerčních aplikací vlnového pohonu na světě, přičemž na volném moři může operovat mnoho týdnů. Týdně urazí stovky kilometrů, a to i v oblastech s příliš riskantními podmínkami pro pohyb lodi s posádkou.

Zařízení je přitom tak tiché, že může i na velké vzdálenosti sledovat pískání a klapání delfínů. S pomocí satelitní sítě přijímá AutoNaut instrukce odkudkoliv na světě. Může nést špičkové slunečními bateriemi napájené senzory pro základní měření, dále zpracovávat data přímo na palubě a skrze družice je posílat k provozovatelům.

 

 

„Pokud radar na satelitu odhalí podezřelou olejovou skvrnu, může AutoNaut ověřit situaci přímo na místě, zmapovat rozsah a odebrat plus analyzovat vzorky, přičemž všechna data odešle na pevninu,“ vysvětluje Phil Johnson z firmy AutoNaut.

Ta nyní dokončila dvouletou inkubační dobu ve středisku ESA. Zde měla možnost využívat specializované družicové systémy k vylepšení svých navigačních a řídicích kapacit.

Related Links