Rover SherpaTT během zkoušek v marocké poušti
Agency

Automatické rovery prošly testy v Maroku

19/12/2018 102 views 1 likes
ESA / Space in Member States / Czech Republic

Na Sahaře proběhla invaze robotů: šlo o největší evropský test roverů vyvíjených pro jiné světy v části Maroka, která připomíná právě Mars. Dva týdny tři rovery a více než 40 inženýrů testovali na pěti různých místech automatické navigační systémy.

Šlo o závěr první fáze strategického výzkumného programu v oblasti kosmických robotických technologií. Jde o program financovaný Evropskou unií v rámci programu Horizon 2020.

Program je koordinovaný v rámci projektu PEASPERA Ad Astra (latinsky „přes překážky ke hvězdám“), který představuje partnerství italské kosmické agentury ASI, francouzské kosmické agentury CNES, německého letecko-kosmického střediska DLR, španělské technologické agentury CDTI a britské kosmické agentury UKSA. A to vše pod dohledem ESA.

Rovery Mana a Minnie
Rovery Mana a Minnie

Místem konání terénního testu se stala oblast u města Ibn Battuta na severním okraji Sahary. Písečné prostředí s vanoucím větrem bylo vybráno komisí EU ERI (Europlanet Research Infrastructure) pro svoji velkou podobnost s Marsem – a podle všeho ke stejnému závěru došly i další subjekty. Týmy totiž místo sdílely jak s hollywoodskými filmaři, tak s čínskými dokumentaristy – každý přitom pracoval na svém projektu.

„Podobné terénní testy ukazují, zdali inženýrské návrhy fungují. A to i v těch nejhorších představitelných podmínkách,“ vysvětluje ředitel sekce automatizace a robotiky v ESA Gianfranco Visentin.

„Laboratorní testování navrženého hardware nebere v potaz variabilitu, kterou s sebou nese příroda. Od přirozeného světla přes podobu krajiny až po texturu a barvy písku a kamenů. Práce v terénu prokazuje, že naše systémy pracují v mnohem složitějším a komplikovanějším prostředí, než jsme schopni nasimulovat.“

„Například během terénních testů představovala hladkost a homogenita některých velkých písečných dun problém pro navigaci pomocí počítačových algoritmů. A to proto, že jsou nastavené na identifikaci útvarů založené na rozdílnosti. Algoritmy se tak začaly chovat nečekanými způsoby, které jsme dříve neviděli.“

Technici monitorují postup roverů
Technici monitorují postup roverů

„Zaznamenali jsme přitom celou řadu významných úspěchů: rover SherpaTT urazil 1,3 km dlouhou cestu ve zcela autonomním režimu. Přitom nešlo jen o přesun, ale také o výzkumnou práci, protože v automatickém režimu fungovaly po celou dobu vědecké přístroje roveru. Pokud systém viděl něco zvláštního, přesunul rover do lepší pozice tak, aby bylo možné tento objekt lépe vyfotografovat.“

„Jde o důležitou vlastnost pro budoucnost, kdy bude k Marsu směrovat celá flotila roverů a každý z nich urazí za den stovky metrů. Nebude přitom možné všechno analyzovat, a tak rovery budou muset samy detekovat zajímavé objekty a informace o nich posílat zpět na Zemi.“

Vypouštění mapovacího dronu
Vypouštění mapovacího dronu

Před tím, než začalo testování, poslala ESA dron zmapovat vybranou lokalitu. Z jeho měření pak vznikl obraz krajiny s rozlišením 4 cm detailů. Tento model byl nezbytný pro srovnávání dat z čidel roverů s realitou.

Kombinace map ESA a dat naměřených různými senzory roveru vytvořila historicky největší analogovou datovou sadu. Ta bude využívána i v budoucnu, a to pro ověření algoritmů pro vlastní aktivity ESA.

Základní tábor
Základní tábor

Terénních testů se zúčastnili specialisté z německého robotického inovačního střediska DFKI, institutu robotiky a mechaniky při DLR, firmy Space Application Services z Belgie, firem Magellium a LAAS (Laboratory for Analysis and Architecture of Systems) z Francie, GMV ze Španělska, dále pak Kings College a Airbus z Velké Británie.

PERASPERA je nyní připravený posunout se do další fáze, která bude využívat data získaná při terénních testech. Mělo by jít o kosmickou misi demonstrující orbitální robotiku. S jejím startem se počítá kolem roku 2023.

Stany pod pouštní oblohou
Stany pod pouštní oblohou

Related Links