Agency

Chorvatsko podepsalo dohodu o spolupráci s ESA

19/02/2018 132 views 3 likes
ESA / Space in Member States / Czech Republic

Chorvatská republika podepsala 19. února 2018 dohodu o spolupráci s ESA. Tato dohoda umožní Chorvatsku a ESA vytvořit rámec pro intenzivnější a konkrétnější spolupráci v programech a aktivitách ESA.

Chorvatská ministryně pro vědu a školství Blaženka Divjaková a vedoucí oddělení vnějších vztahů Frédéric Nordlund ESA z pověřené generálního ředitele ESA podepsali dohodu během oficiálního ceremoniálu v Záhřebu.

Díky této dohodě má nyní ESA ustanovenu formální spolupráci se všemi členskými státy EU, které zatím nejsou členy ESA. Společný krok s Chorvatskem vytvoří nový a hodnotný základ příležitostem pro obě strany. Ministryně Divjaková k tomu uvádí: „Skrze tuto dohodu potřebujeme vytvořit synergie mezi kosmickou vědou, výzkumem, školstvím a průmyslem.“

Generální ředitel ESA uskutečňuje sérii pravidelných setkání se zástupci členských států EU, které nejsou členskými státy ESA. Chorvatsko se už dříve účastnilo těchto setkání a mělo příležitost podílet se také jako pozorovatel na setkáních Rady ESA, stejně jako jejích podřízených orgánů.

Jednání mezi ESA a Chorvatskem, které bylo zastupováno Ministerstvem pro vědu a školství, o možné spolupráci začalo v roce 2014. První vyjednávací schůzka proběhla v květnu 2015 v Záhřebu. Chorvatská vláda určila Ministerstvo pro vědu a školství jako partnera ESA pro implementaci dohody o spolupráci.

Mezi chorvatskými subjekty zapojenými do kosmických programů jsou Institut Rudjera Boskovice (RBI), Meteorologická a hydrologická služba (DHMZ), Ředitelství národní ochrany a zdrojů (DUZS), Chorvatská akademie věd a umění (HAZU) a Fakulty vědy, elektrotechniky, informatiky a počítačů, geodézie, dopravy, mechanického inženýrství a námořní architektury při Záhřebské univerzitě a další významné univerzity v Chorvatsku. Do kosmických aktivit je také zapojeno množství chorvatských firem; zvláště pak do vývoje software pro družice.

Related Links