ESA title
Agency

Cont-Trak nabízí spolehlivé sledování kontejnerů pomocí družic

16/06/2011 667 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Czech Republic

Ať na moři, železnici, ať ve skladištích či právě v pohybu, mohou být dopravní kontejnery v současné době sledované kdekoliv na světě s pomocí satelitní služby Cont-Trak, která byla vyvinutá v rámci telekomunikačních programů ESA.

První praktické zkoušky má systém již za sebou, a to v kontejnerovém skladišti v kanadském Halifaxu. Během nich byla testována jeho funkčnost během různých skladovacích režimů stejně jako v průběhu cest z Evropy do Severní Ameriky. Kontejnery byly za tímto účelem doplněné o terminály Cont-Trak nastavené tak, aby každé čtyři hodiny poslaly zprávu – a následně byly vyexpedované na své nominální tratě.

Testy prokázaly bezvýpadkové pokrytí a bezproblémový přechod mezi severoamerickou a evropskou částí systému. Kontejnery vysílaly z lodí, přístavů, návěsů, železničních vagónů – a ve všech případech byl systém schopen přijímat a zpracovávat dotazy.

„Systém Cont-Trak může například sledovat kontejnery ve vzdálených lokalitách, které nejsou v dosahu žádné pozemní komunikační sítě,“ vysvětluje Norbert Hübner z ESA. „Jedná se například o dlouhé přesuny kontejnerů na železnicích nebo silnicích, lodě uprostřed oceánů nebo kontejnery v odlehlých skladištích kdekoliv na světě.“

„Největší výzvou bylo řešení problému se stohováním kontejnerů na sebe, což představuje obtížné splnění požadavku pro přímou viditelnost satelitu během komunikace. Problém se ale podařilo vyřešit.“

Řešení Cont-Trak se skládá z družicového terminálu na vnějším plášti kontejneru, který má dvě významné součásti. První je jednotka GPS a pro zajištění satelitní komunikace, která poskytuje informace o poloze stejně jako spojení s družicovým segmentem systému.

Druhou součástí řešení je nový modul CTM (Container Tracking Interface Module). Ten komunikuje s družicovým terminálem stejně jako se senzory kontejneru a také s dalšími kontejnery, které nemají přímou viditelnost na telekomunikační družici. Toto spojení se děje pomocí UHF bezdrátové mezikontejnerové linky. Data jsou sbírána a vysílána v pásmu L skrze družici na centrální server Cont-Trak. Do zkušebního provozu se zapojila za evropskou stranu družice Inmarsat I-3, komunikaci na druhé straně Atlantiku zajistil satelit MSAT-01 (Mobile Services Venture).

„CTIM je nastavený tak, aby se spojil s kontejnerem, který má přímou viditelnost na komunikační družici – tím je vlastně autonomně vytvořena komunikační síť mezi kontejnery vybavenými systém Cont-Trak,“ vysvětluje Norbert.

„Velkou výhodou řešení je možnost jeho globální adaptace, protože jsme pro CTIM vybrali frekvenci 2,4 GHz, která na rozdíl od jiných frekvencí nemá celosvětově žádná omezení.“

Pro další informace o projektu a zapojených organizacích, navštivte odkazy v pravém sloupci.

Related Links