Data z mise Sentinel-2 najdou využití v zemědělství
Agency

Data z družic pomáhají farmářům

24/05/2017 161 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Czech Republic

ESA a BayWa AG spojují své síly ve snaze přinést výhody plynoucí z využívání satelitních dat do zemědělství.

Spolupráce cílí na optimalizaci využití dat z družic v zemědělství a na zhodnocení přínosu pro farmáře. Hlavním výstupem by mělo být zlepšení zemědělských praktik, efektivnější využívání vodních zdrojů a zvyšování produkce.

ESA poskytne technickou expertízu o tom, jak získávat a vykládat data z družic jako je třeba flotila satelitů Sentinel z evropského programu GMES/Copernicus. Například družice Sentinel-2 poskytuje snímky, na nichž lze rozlišovat jednotlivé druhy plodin a které následně mohou být využity ke sledování zrání rostlin.

Pobočka BayWa FarmFacts, který se specializuje na digitální služby v zemědělství, pak poskytne v rámci spolupráce odezvu týkající se užitečnosti a platnosti dat.

„Skrze spolupráci s ESA získáme pro FarmFacts přístup ke špičkové technologii,“ konstatuje CEO BayWa Klaus Josef Lutz.

„Coby skupina zaměřená na obchod se zemědělským sektorem jsme rádi, že budeme moci farmářům všech velikostí nabídnout přínosy z těchto technologií.“

Ředitel programů dálkového průzkumu Země v ESA Josef Aschbacher k tomu dodává: „Rychlá integrace dat z flotily družice Sentinel systému GMES/Copernicus do agronomických modelů je základním předpokladem pro předpovídání výnosů plodin a pro nalezení odpovědí na další neznámé týkající se otázek zásobování potravinami.“

„BayWa je ideálním partnerem pro ESA, který umožní ověřit a vylepšit naše modely a produkty založené na modelech vycházejících z družicových dat.“

Smlouva také předpokládá účast firmy BayWa na soutěži Copernicus Masters v příštím roce, a to ve specializované výzvě zaměřené na zemědělství. Jejím úkolem bude zvýšit povědomí o družicových datech právě v zemědělském průmyslu.

Related Links