Centrifuga LDC
Agency

Deset let zkoumání hypergravitace s centrifugou ESA

08/11/2017 119 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Czech Republic

Po čtrnácti miliónech otočkách slaví centrifuga ESA LDC (Large Diameter Centrifuge) své desáté narozeniny. Centrifuga o průměru 8 m a se čteřicí ramen nabízí výzkumníkům přístup k širokému rozsahu hypergravitace až do dvacetinásobku běžné pozemské. A to po dobu týdnů či dokonce měsíců.

Na nejvyšší rychlost je centrifuga schopna udělat 67 otáček za minutu. Má šest gondol o hmotnosti 130 kg umístěných na různých místech ramen, přičemž každá může nést až 80 kg nákladu. Vynásobte si toto vše dvacetinásobným přetížením a rychle se dostanete k ekvivalentu hmotnosti 24 t.

„Zdi obklopující centifugu a okolní neprůstřelná skla by nás neochránily, pokud by se někdy některá z těchto gondol odtrhla,“ vysvětluje Jack van Loon z centrigugového týmu. „Sklo je tady jen pro případ, kdyby se nešťastnou náhodou uvolnilo něco jako šroubek nebo matička.“

„Samozřejmě máme striktní cyklus údržby, kontrolujeme vibrace a hledáme jakékoliv problémy na motorech, ložiscích nebo brzdách. Vizuální kontroly pak probíhají před každým během.“

Play
$video.data_map.short_description.content
...a přece se točí!
Access the video

„Navíc centrifuga je zasazena do těžkých seismických betonových bloků, což garantuje, že její běh nebude zasahovat do činnosti citlivých přístrojů v blízkých laboratořích ESA.“

Centrifuga je umístěná ve futuristicky vyhlížející bílé stavbě. Ta se stala poutním domem mnoha evropských vědců v uplynulé dekádě. A to včetně studentských experimentů v rámci pravidelných kampaní „Spin Your Thesis“.

Plazmový oblouk v hypergravitaci
Plazmový oblouk v hypergravitaci

Jack van Loon dodává: „Prováděli jsme mnohá zajímavá testování pro ESA. Například simulování statických přetížení na některých zahraničních nosičích pro klíčové družicové systémy. Stejně jako mnoho akademických týmů, zvláště v oblasti životních a fyzikálních věc, plus komerční experimenty.“

Budoucích interní studie se budou věnovat chování potrubí tepelné regulace a stabilizačních gyroskopů, které jsou používány pro teplotní a polohové řízení družic.

S měnící se gravitací se mění mnoho skutečností: třeba velikost bublin, zrychlení konvekčních proudů nebo se sloučeniny formují zcela novým způsobem. Elektrická plazma se mění a testovací zvířata ztrácí hmotnost.

Všechny počítače a související vybavení využívané při testování také potřebují kontroly, protože jejich výkon může v čase klesat: u počítačů selhává chlazení a standardní mikroskopické světelné zdroje začínají poblikávat.

Experiment v gondole
Experiment v gondole

„Tradičně vědci mají hodnotu gravitace za pevnou; jde pro ně o fixně dané číslo,“ dodává Jack van Loon. „Ale není tomu tak: jsme schopni manipulovat a modulovat hodnotu g, což nám otevírá mnoho nových možností.“

„Mnoho let vědecká komunita zaměřovala svoji pozornost na mikrogravitaci. Kromě toho byla v uplynulých letech zkoumána i částečná gravitace na Měsíci a Marsu. Ovšem to je velmi sebestředný přístup, který počítá s planetárními tělesy, jež mohou lidé osídlit.“

„S touto centrifugou mohou výzkumné týmy zjistit, jak systémy reagují na celé široké spektrum gravitace. Tím získáváme výsledky sloužící k ověřením modelů, pozorování celkových změn v souvislosti s proměnou úrovně gravitace – a následně je podle potřeby extrapolovat výše nebo níže.“

Related Links