Envisat oblétne Zemi každý den čtrnáctkrát.
Agency

Družice Envisat zamířila do nového domova

28/10/2010 176 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Czech Republic

Družice ESA pro dálkový průzkum Země se přesunula na nižší oběžnou dráhu s cílem ušetřit cenné pohonné látky a prodloužit svoji životnost o další tři roky. Manévr proběhl úspěšně a cenná data opět proudí k tisícům vědců na celém světě.

Družice Envisat se do vesmíru dostala v roce 2002, přičemž je vybavena unikátní kombinací deseti přístrojů, které shromažďují data o zemské atmosféře, zemském pokryvu, mořích či ledu – vědci tak získávají nejdetailnější možnou představu o stavu naší planety.

Původně měla družice pracovat pět let, ale později bylo přijato rozhodnutí prodloužit její životnost do roku 2010. Vzhledem k vynikajícímu technickému stavu zařízení se ale členské země ESA v loňském roce dohodly, že budou financovat pokračování mise nejméně do roku 2013.

První optický snímek z nové oběžné dráhy.
První optický snímek z nové oběžné dráhy.

A tak aby mohl satelit dále fungovat nejméně tři následující roky, přišli inženýři a technici ze střediska ESA ESTEC (European Space Research and Technology Centre) v nizozemském Noordwijku s plánem, jak snížit spotřebu pohonných látek přechodem na nižší oběžnou dráhu. Díky tomu nebude nutné provádět pravidelné úpravy sklonu dráhy jako dosud.

Projekt změny oběžné dráhy z výšky 800 km na 783 km družice Envisat byl pojmenovaný „Envisat 2010+“. Zahájený přitom byl 22. října 2010. Osm tun těžký satelit v tento den snížil svoji dráhu o zhruba deset kilometrů během dvou 28 minut trvajících motorických manévrů. Následovala další dvojice manévrů dne 26. října, kdy se oběžná dráha snížila o dalších sedm kilometrů.

Dne 27. října začali inženýři zapínat vypnuté vědecké vybavení družice – a ta od té doby postupně obnovuje svůj plný provoz.

První radarový snímek z nové oběžné dráhy.
První radarový snímek z nové oběžné dráhy.

Manažer projektu ESA Envisat Henri Laur k tomu uvádí: „První snímky získané z nové oběžné dráhy ukazují, že družice je v dobrém technickém stavu a že manévr byl provedený úspěšně.“

„Týmy jsou nyní plně zaměstnané intenzivními zkouškami kosmického i pozemního segmentu mise Envisat.“

Uživatelé začnou dostávat data z Envisatu od 2. listopadu 2010. V listopadu a prosinci pak proběhne malá předávací fáze letu, kdy budou různé týmy prověřovat kvalitu „nových“ dat z hlediska více než stovky měřených parametrů o naší planetě (včetně teploty mořské hladiny, informací o vegetaci nebo koncentrací skleníkových plynů).

Projekt „Envisat 2010+“ je velmi ambiciózní, přičemž se pro jeho realizaci spojily týmy ze tří středisek ESA: kromě ESTECu to bylo i ESOC (European Space Operations Centre) v německém Darmstadtu a ESRIN v italském Frascati. Svým společným úsilím zajistily jen minimální výpadek při shromažďování operačních a vědeckých dat aparaturami družice Envisat.

Related Links