Družice Galileo opouští testovací komoru
Agency

Družice Galileo z nové řady prošla týdny simulovaného letu vesmírem

02/12/2013 1766 views 2 likes
ESA / Space in Member States / Czech Republic

Nejnovější družice ESA Galileo strávila pět týdnů v simulovaných podmínkách kosmického prostředí: nyní se satelit vrátil zpět do „podmínek pozemských“ a připsal si tak důležitý mezník na cestě do vesmíru.

Koncem října byla družice o velikosti telefonní budky umístěna do komory Phenix o průměru 4,5 metru ve středisku ESA ESTEC v Noordwijku (Nizozemí). To je největší testovací zařízení pro kosmickou techniku v Evropě.

Jakmile byla uvnitř, došlo z komory k vypumpování vzduchu a vzniklo tak vakuum o „kosmické kvalitě“ a navíc se stejnými teplotními extrémy, jaké čekají družici Galileo při letu vesmírem. Šest měděných stěn „teplotního stanu“ bylo nezávisle chlazeno kapalným dusíkem na teplotu mínus 180 stupňů Celsia, což simulovalo mrazivé prostředí bezslunečného vesmíru.

Díky absenci vzduchu mohou být protilehlé stěny družice ve vesmíru ve velmi rozdílných prostředích: jedna může být extrémně rozpálená, druhá extrémně mrazivá. A to v závislosti na tom, zdali jsou ve stínu nebo ve slunečním světle. Ale družicové systémy – v případě Galilea hlavně dva různé typy atomových hodin běžících s přesností na několik miliardtin sekundy – musí pracovat perfektně za vše okolností.

Družice Galileo u testovací komory Phenix
Družice Galileo u testovací komory Phenix

Řízení teploty je kritickou otázkou konstrukce – a navíc je nutné operační teplotu udržovat v rámci celého tělesa družice. Proto jsou některé plochy satelitu pokryty reflexní fólií, zatímco jiné jsou zakryté několika vrstvami černé izolace.

Ohřívače mají za úkol zvýšit teplotu těch částí družice, které příliš vychladnou, zatímco trubky vpletené do struktury tělesa odvádějí přebytečné teplot pryč do radiátorů, a jinde zase najdeme aktivní chladící prvky.

Družice pracovala a byla monitorována v průběhu celého testu 24 hodin denně technickými pracovníky. Souběžně byly sledovány jak interní teploty, tak činnost subsystémů.

Družice Galileo řady FOC
Družice Galileo řady FOC

Teplotní test ve vakuové komoře byl vyvrcholením dlouhé doby testování, která začala v polovině května, kdy první ze dvou družic dorazila do ESTECu. Mezi testy bylo i vystavení satelitů stejně drsným podmínkám (vibrace apod.), jaké panují při startu, nebo kontrola elektromagnetické kompatibility. Jejím cílem je zajistit, aby jednotlivé systémy družice neměly problémy s interferencí s ostatními komponenty.

Druhá družice Galileo prochází stejně důkladnými testy a navíc k nim byly přidány vibrace a náraz simulující oddělení od nosné rakety. Teplotní zkoušky ve vakuové komoře na ni čekají počátkem příštího roku.

Družice-dvojčata budou vypuštěny společně na nosné raketě Sojuz z evropského kosmodromu ve Francouzské Guayaně v polovině příštího roku.

Galileo po testech
Galileo po testech

Jedná se o první dvě družice z řady FOC (Full Operational Capability), která bude následovat po kvartetu IOC (Initial Operational Capability) již umístěném ve vesmíru. Celkem se vyrábí 22 družic FOC, které jsou vyráběny ve firmě OHB (Německo). Navigační vybavení pak vzniká v Surrey Satellite Technology Ltd (Velká Británie).

Všechny přitom projdou zkouškami v ESTECu na cestě na start během příštích let. Zbytek řady ale projde jen „akceptačními zkouškami“, které se více zaměří na kvalitu výroby a ne na „ověřovací testování“. To se týká právě jen první dvojice a jeho cílem je zjistit, zdali je celkový návrh družic v souladu s očekáváním.

Další družice Galileo by měla do ESTECu dorazit v březnu 2014. Po ní mají následovat v rozmezí zhruba sedmi týdnů další satelity.

Related Links