Poslední pohled na družici
Agency

Družice Sentinel-5P byla uložena pod aerodynamický kryt

04/10/2017 150 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Czech Republic

Přípravy na vypuštění družice Sentinel-5P jdou jako na drátkách. Nejnověji dosaženým mezníkem na cestě do vesmíru, která je plánovaná na 13. října v 9:27 h GMT (11:27 h středoevropského času), bylo symbolické „rozloučení se“ s družicí a její umístění pod aerodynamický kryt rakety Rockot.

Od příjezdu na kosmodrom počátkem září prochází Sentinel-5P sérií zkoušek, které mají za cíl zjistit, zda nedošlo k poškození zařízení během cesty z Velké Británie.

Tyto testy mají potvrdit, že všechno je v nejlepším pořádku a že nová družice bude správně měřit kvalitu atmosféry.

Ve druhé polovině září proběhla náročná a riskantní operace plnění družice pohonnými látkami, po něm pak byla připojena k adaptéru rakety.

Následně byla tato sestava umístěna na horní stupně a došlo k odstranění posledních ochranných krytů. Dalším krokem bylo uzavření kompletu pod aerodynamický kryt, který chrání družici během první fáze letu rakety. Nyní už je před techniky jen přesun celého bloku k raketě Rockot, která už čeká na startovací rampě. Přesun je plánovaný na tuto sobotu.

Sentinel-5P – kde „P“ je zkratka z „Precursor“ – je první mise systému GMES/Copernicus věnovaná sledování atmosféry. Družice nese špičkový přístroj Tropomi, který bude mapovat celou paletu stopových plynů, jako jsou oxid dusičitý, ozón, formaldehyd, oxid siřičitý, metan, oxid uhelnatý a aerosoly – všechny přitom mají vliv na vzduch, který dýcháme, a tudíž i naše zdraví. A také na klima, v němž žijeme.

Se šířkou záběru 2600 km bude družice schopná zmapovat každý den celou planetu. Informace získávané touto novou misí budou využívané skrze službu CAMS (Copernicus Atmosphere Monitoring Service) pro předpovídání kvality ovzduší a pro přijímání kvalifikovaných rozhodnutí.

Play
$video.data_map.short_description.content
Cesta na oběžnou dráhu
Access the video

Mise se také bude podílet na sběru dat pro další služby, jako je třeba monitorování vulkanického popílku v atmosféře pro bezpečnost leteckého provozu. Nebo pro služby upozorňující na zvýšenou úroveň ultrafialového záření, které může způsobovat poškození kůže.

Navíc vědci budou moci zlepšit svoji představu o důležitých procesech v atmosféře, které jsou spojované s klimatem a formováním děr v ozónové vrstvě.

Related Links