Oxid dusičitý v Evropě očima družice Sentinel-5P
Agency

Družice Sentinel-5P se zaměřuje na znečištění atmosféry

01/12/2017 348 views 2 likes
ESA / Space in Member States / Czech Republic

Družice Sentinel-5P, která byla vypuštěna 13. října, dodala první snímky znečištění ovzduší. Ačkoliv je satelit teprve připravovaný na vstup do operačního provozu, tak už tyto první výstupy z něj jsou označované jako výjimečné a naznačují, jak nejnovější družice systému GMES/Copernicus může posunout monitorování atmosféry do zcela nové éry.

Mise už před startem slibovala monitorování látek znečišťujících ovzduší v mnohem lepším rozlišení, než kdy dříve. A zatímco první výstupy jasně demonstrují špičkovou kvalitu přístroje na družici, zároveň jasně posouvají problematiku znečištění atmosféry do středu pozornosti.

Jeden z těchto prvních snímků ukazuje oxid dusičitý nad Evropou. Ten se do atmosféry dostává zvláště díky dopravě a spalování fosilních paliv v průmyslových procesech. Vysoké koncentrace této látky jsou jasně patrné v Nizozemí, Porýní v západním Německu, údolí Po v Itálii a nad částmi Španělska.

Play
$video.data_map.short_description.content
Globální rozložení oxidu uhelnatého dle Sentinelu-5P
Access the video

Část z úvodních data byla využita pro vytvoření globální mapy oxidu uhelnatého. Vizualizovaný výstup pak ukazuje vysoké úrovně v některých oblastech Asie, Afriky a Severní Ameriky.

Družice Sentinel-5P také odhalila vysoké úrovně znečištění pocházející z elektráren v Indii.

Generální ředitel programů dálkového průzkumu Země v ESA Josef Aschbacher k tomu uvedl: „Sentinel-5 je šestou družicí z programu Evropské komise GMES/Copernicus, který je zaměřený na monitorování životního prostředí. Tato je ovšem orientována ryze na monitorování atmosféry.“

„Tyto první snímky nabízejí malou ochutnávku toho, co pro nás má družice Sentinel-5P připraveno. Jde přitom o důležitý mezník nejen pro misi Sentinel-5P, ale i pro celou Evropu obecně.“

Erupce sopky na Bali
Erupce sopky na Bali

„Data, která jsme právě měli možnost vidět, začnou již zanedlouho zásobovat službu GMES/Copernicus AMS (Atmosphere Monitoring Service). Budou využita pro vytváření předpovědí, stejně jako najdou své uplatnění při vytváření odpovídajících politik péče o atmosféru.“

Družice Sentinel-5P nese dosud nejpokročilejší senzor svého typu: Tropomi. Tento špičkový přístroj je schopen mapovat látky znečišťující atmosféru jako je oxid dusičitý, ozón, formaldehyd, oxid siřičitý, metan, oxid uhelnatý a aerosoly – všechny přitom mají vliv na vzduch, který dýcháme, a tudíž i naše zdraví. A také na klima, v němž žijeme.

Po vypuštění družice na oběžnou dráhu prošel Tropomi plánovaným dekontaminačním procesem. Během té doby byl kryt přístroje uzavřený a otevřel se až nedávno. Tím do přístroje vstoupilo první světlo a mohly být pořízené první snímky.

Aktuální rozložení ozónu dle Sentinelu-5P
Aktuální rozložení ozónu dle Sentinelu-5P

Premiérové výsledky byly uvolněné německý letecko-kosmickým střediskem DLR, které zpracovává data z družice Sentinel-5P.

Kromě sledování atmosféry v bezprecedentním detailu je tu ještě jeden aspekt, který činí misi unikátní: šíře záběru přístroje je 2600 km, což dovoluje zmapování celé Země jednou za 24 hodin.

Mise už byla schopná zachytit i prach vylétající ze sopky Mount Agung na Bali (Indonésie). 

Ředitel Střediska pozorování Země v DLR Stefan Dech k tomu uvádí: „Tyto první snímky jsou úžasné. Zvláště když si uvědomíme, že družice je stále v úvodních fázích předávacího provozu.“

„Přístroj Tropomi slibuje dodávat snímky látek znečišťujících ovzduší v mnohem vyšším rozlišení, než dříve – a vše nasvědčuje tomu, že tento příslib bezezbytku splní.“

Related Links