Na vibračním stole
Agency

Družice pro sledování znečištění atmosféry prochází testy

25/09/2015 254 views 1 likes
ESA / Space in Member States / Czech Republic

Vypuštění družice Sentinel-5 Precursor se chystá na jaro příštího roku, takže právě nyní probíhají její zkoušky, aby byla včas připravena a aby mohla začít z oběžné dráhy sledovat stav ovzduší. Nyní jsou na řadě vibrační a akustické testy.

Sentinel-5 Precursor je první družicí určenou k poskytování informací o atmosféře pro evropský program monitorování životního prostředí GMES/Copernicus.

Znečištění ovzduší přitom představuje vážný problém. Nová družice proto nese přístroj Tropomi: snímkovací spektrometr, který je schopen monitorovat celou řadu stopových plynů jako je ozón, oxid dusičitý, methan nebo aerosoly, kteréžto mají vliv na kvalitu ovzduší a klimatu.

Přístroj Tropomi byl vyvinutý jako společný podnik několika holandských institucí a Nizozemské kosmické kanceláře.

Testování družice Sentinel-5 Precursor
Testování družice Sentinel-5 Precursor

Na konci července dorazila družice do francouzského Toulouse. A to poté, co ji dokončili technici ve firmě Airbus Defence and Space ve Stevenage (Velká Británie), kde byla mj. vybavena přístrojem Tropomi.

Nyní se tak nachází v prostorách firmy Intespace v Toulouse, kde prochází sérií náročných zatěžkávacích zkoušek.

V rekordním čase byly provedeny testy „teplotní bilance a vlivu vakua“. Simulovaly vakuum kosmického prostředí plus velké výkyvy teplot, jímž musí čelit družice na oběžné dráze Země.

Jak název Sentinel-5 Precursor napovídá, jde o „předskokana“ před plnohodnotným přístrojem Sentinel-5. Ten se vydá do vesmíru na meteorologických družicích MSG (MetOp Second Generation), které mají zahájit operační provoz kolem roku 2021.

Play
$video.data_map.short_description.content
Sentinel-5P
Access the video

Do té doby bude hrát právě Sentinel-5 Precursor důležitou roli v předpovídání kvality ovzduší a v zajišťování kvalitních informací pro všechny potřebné.

A protože jde o kritickou komponentu, je důkladné testování na místě. Družice bude po jeho dokončení odeslána na kosmodromu Pleseck v severní části Ruska.

Satelit byl nyní vyjmut z testovací komory a je připravován na vibrační a akustické zkoušky.

Mezi ně patří umístění družice na vibrační stůl a simulace nejhorších možných podmínek, jaké mohou nastat během transportu na kosmodrom nebo v průběhu startu. Akustická komora bude replikovat velmi silné zvukové vlny, s nimiž se družice setká během cesty na oběžnou dráhu.

Souběžně se připravuje i pozemní tým ve středisku ESA ESOC (European Space Operations Centre), aby byl co nejlépe nachystaný na start a následné oživování družice.

Related Links