ESA title
Integrovaný demonstrátor spalovací komory
Agency

ESA zkouší nové technologie pro budoucí kosmické nosiče

22/03/2018 171 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Czech Republic

Na svůj první zážeh se chystá demonstrátor spalovací komory pro raketové motory horních stupňů. Ta obsahuje nejnovější technologie, které změní budoucnost evropských nosných raket.

Demonstrátor ETID (Expander-cycle Technology Integrated Demonstrator) dorazil na testy do zkušebního střediska německé organizace DLR v Lampoldshausenu. Pomůže odzkoušet nové technologie, materiály a výrobní postupy, které nabídnou vyšší výkon za nižší cenu a které najdou uplatnění na budoucích evropských nosičích.

ETID je předchůdcem budoucí generace raketových motorů s tahem deset tun. Některé z na něm zkoušených technologií mohou být také použity při modernizaci stávajícího motoru Vinci, který tvoří jádro horního stupně rakety Ariane 6.

Z těchto technologií bude těžit také vývoj motoru Prometheus, což je motor s tahem v řádu sto tun zamýšlený pro budoucí nosné rakety. Půjde například o součásti vyráběné trojrozměrným tiskem nebo levnější materiály použité na spalovací komoru.

Motory horních stupňů pracují ve specifických podmínkách, jako je vakuum nebo stav beztíže, které je obtížné napodobit na Zemi. Díky tomu najdeme ve vývoji celou řadu rizik, která je zapotřebí brát v potaz.

Od dubna do konce letošního roku bude ETID zažehnutý více než dvacetkrát, přičemž každý test bude trvat 120 sekund. K zážehu dojde v podmínkách co nejvíce imitující stav kosmického prostředí: na zkušebním stavu bude vytvořeno téměř vakuum.

Hardware pro testy realizované pod vedením ArianeGroup dodaly firmy GKN Aerospace ze Švédska, Aerospace Propulsion Products z Nizozemí, Safran Aero Boosters z Belgie a Carinthian Tech Research z Rakouska.

Od každého kusu hardware přitom byly vyrobeny nejméně dvě verze. Díky tomu je možné v rámci zkoušek otestovat nejméně tři různé konfigurace, takže budou získána data o různých technologiích a metodách výroby/provozu jako je trojrozměrný tisk, zažehování laserem a levnější materiály. Krom toho budou komponenty testovány tak, aby položily základy budoucím „chytrým“ motorům.

V rámci programu FLPP (Future Launchers Preparatory Programme) směřuje ESA ke zvýšení budoucí konkurenceschopnosti evropských nosičů vytvořením hotových technických řešení, které mohou být proměněny do nižších vývojových nákladů s minimální cenou, úsilím nebo rizikem.

„Nové demonstrační technologie a vývoj stávajících motorů integrují nové technologie, průmyslové procesy a globální trendy, aby byla zajištěna dlouhodobá konkurenceschopnost evropského sektoru kosmické dopravy. Zkoušky zážehů podobných demonstrátorů jsou nejlepším způsobem, jak prověřit pohonné technologie v odpovídajících podmínkách,“ komentuje inženýrka Kate Underhillová.

Related Links