Navrhovaný družicový kvantový komunikační systém může mít celoevropský dosah
Agency

Evropská kvantová komunikační síť získává tvar

09/04/2019 71 views 1 likes
ESA / Space in Member States / Czech Republic

Dnešní propojený svět je nesmírně zranitelný vůči kybernetickým útokům, což jen podtrhuje důležitost šifrování dat při ochraně evropské kritické infrastruktury a komunikací. Dohoda uzavřená mezi Evropskou komisí a Evropskou kosmickou agenturou představuje první krok k vytvoření velmi bezpečné celoevropské kvantové komunikační infrastruktury.

Vývoj pozemních komponentů kvantové komunikační infrastruktury bude v zodpovědnosti generálního ředitelství Evropské komise pro komunikační sítě, obsah a technologie (DG Connect).

Bude se skládat ze série kvantových komunikačních sítí, které spojí institucionální uživatele a jejich kritickou infrastrukturu, stejně jako citlivá komunikační a datová místa v Evropě.

Kosmická komponenta systému, známá jako SAGA (Security And cryptoGrAphic mission) bude vyvinutá pod dohledem ESA a bude se skládat z družic vybavených kvantovými komunikačními systémy s celoevropským dosahem.

Ředitel telekomunikací a integrovaných aplikací v ESA Magali Vaissiere k tomu dodává: „Pouze podporou inovací se může Evropa dostat do přední linie technologií. A nic dnes není kritičtějšího, než oblast bezpečné komunikace.“

„Je naší společnou ambicí demonstrovat kosmická řešení, která mohou poskytnout zázemí evropské institucionální kvantové komunikační infrastruktuře. ESA proto dává k dispozici svoji expertízu v oblasti družic a optické komunikace, aby bylo možné vypořádat se s technologickými výzvami služeb distribuce kvantových klíčů. Toto totiž není dosažitelné pouze s využitím služeb pozemních.“

Kvantová komunikační síť spojí institucionální uživatele s kritickou infrastrukturou
Kvantová komunikační síť spojí institucionální uživatele s kritickou infrastrukturou

Generální ředitel DG Connect Roberto Viola k tomu dodává: „Kvantová komunikace má v následujících letech potenciál chránit citlivá data Evropské unie a celou digitální infrastrukturu.“

„Dnes podepisuje DG Connect technickou dohodu s Evropskou kosmickou agenturou, aby bylo možné připravit bezpečnou kvantovou komunikační infrastrukturu. Ta může být následně využitá k mnoha užitečným aplikacím a službám, jako jsou elektronické podpisy, autentizace nebo synchronizace času.“

„Práce na kvantové komunikaci bude klíčem k programu Digitální Evropa, stejně jako k programu Horizon Europe.“

Play
$video.data_map.short_description.content
Ultrabezpečná komunikace skrze SAGA
Access the video

Krom podpory evropské autonomie a přední pozice ve vědě na tomto strategickém poli zapadá vytvoření kvantové komunikační infrastruktury do strategie ESA zaměřené na pomoc s vývojem nových podnikatelských příležitostí pro evropské společnosti, a to podporou vývoje inovativních technologií a systémů. Program ESA ARTES (Advanced Research in Telecommunications Systems) podporuje podobné inovace v nových produktech, službách a aplikacích, a to včetně SAGA coby součásti strategie 4S (Space Systems for Safety and Security).