ESA title
Navigační dny ESA
Agency

Evropský průmysl řeší budoucnost systému Galileo po roce 2020

29/01/2018 195 views 2 likes
ESA / Space in Member States / Czech Republic

Evropský družicový navigační systém Galileo je jen jeden start od plného globálního pokrytí. Už teď se ale zástupci evropského kosmického průmyslu sešli ve středisku ESA v Nizozemí, aby diskutovali přechod k navazujícímu systému druhé generace GSG (Galileo Second Generation).

Systém Galileo začal poskytovat své úvodní služby 15. prosince 2016 ve chvíli, kdy počet operačních satelitů v konstelaci dosáhl čísla 22. Start rakety Ariane 5 ve druhé polovině letošního roku sestavu dokončí poté, co dosáhne čísla 24 družic plus dvou záložních kusů na oběžné dráze.

Nepřetržitý proud záložních orbitálních družic připravených nahradit satelity blížící se ke konci své operační životnosti je nezbytný k tomu, aby systém Galileo mohl poskytovat své služby bez přerušení. Proto bylo od průmyslových partnerů v červnu 2017 objednáno dalších 12 družic.

A pokud se podíváme ještě více do budoucna a budeme chtít udržovat služby systému Galileo jako součást trvalé evropské a globální infrastruktury, bude vyžadována náhradní sada družic v době po roce 2020. Ty budou sloužit jako přechodový můstek k budoucí generaci satelitů.

Play
$video.data_map.short_description.content
Úvodní služba systému Galileo
Access the video

Druhá generace systému Galileo by se měla vyznačovat vyšší přesností a doplněním nových vlastností. Proto se Evropská komise rozhodla pro tranzitní program, přičemž ESA bude zodpovědná za jeho technickou definici a implementaci.

Společně s Evropskou komisí a evropskou agenturou GNSSA (Global Navigation Satellite System Agency) pozvala ESA hlavní evropské kosmické firmy do svého technického střediska v Noordwijku, aby zde byly diskutovány stávající i budoucí krátkodobé plány v souvislosti s tranzitním programem.

Ředitel Galileo v ESA Paul Verhoef
Ředitel Galileo v ESA Paul Verhoef

ESA proto začala s projektem EGEP (European Global Navigation Satellite System Evolutions). Vývoj systému a technologií pro GSG je podporovaný skrze programy GNSS Evropské unie a Horizon 2020 HSNAV, přičemž ESA je delegována na jeho technickou definici a řízení souvisejících implementací.

Jedenáct kontraktů fáze B bylo podepsáno na setkání fáze návrhu pro programy GSG a tranzitního programu. Tím bylo doplněno více než pět desítek technických kontraktů podepsaných v roce 2017 v rámci přípravy na budoucnost systému Galileo.

Pamětní plakety
Pamětní plakety

V uplynulých letech byly analyzovány inovace a předvývojové práce provedené v různých technologických oblastech (systémy, pozemní vybavení, kosmický segment, technologie) z hlediska jejich dostupnosti pro budoucí aktivity v programu Galileo. Stejně tak byly hodnoceny z hlediska zpětné kompatibility a kontinuity služeb systému Galileo.

V následujících osmi měsících budou veškeré veřejné a soukromé subjekty zapojené do detailního vyhodnocení různých scénářů vývoje a souvisejících technologií. Díky tomu bude možné učinit rozhodnutí ohledně základních předpokladů tranzitního programu, který vytvoří základ pro vývoj směrem k systému GSG.

Related Links