Climate from Space
Agency

Informace o klimatu dostupné na konečcích prstů

28/03/2017 173 views 3 likes
ESA / Space in Member States / Czech Republic

Objevte měnící se klima naší planety viděné pohledem družic s „Climate from Space“. Tedy s novou digitální knihou pro iPad a Android, která obsahuje interaktivní mapy a rozhovory s předními vědci.

Informační animace
Informační animace

Interaktivní aplikace v sobě nese více než 30 let globálních družicových pozorování. Vysvětluje klimatické změny, jejich dopady na náš každodenní život a jak je tento fenomén sledovaný s pomocí družic.

Digitální kniha v novém způsobu prezentace vědeckých výsledku integruje více než 500 gigabajtů dat z iniciativy ESA Climate Change Initiative do virtuálních glóbů a map. Ukazuje, jak klíčové klimatické proměnné jako je se teplota oceánů, výška mořské hladiny, úroveň oxidu uhličitého a vlhkost půdy mění v průběhu času.

Vysvětluje, jak se jednotlivé klimatické proměnné navzájem ovlivňují a jak se podílejí na klimatických fenoménech jako je El Niño nebo globální oteplování.

Vysvětlení klimatických věd
Vysvětlení klimatických věd

Texty, snímky, diagramy a animace vysvětlují jak tyto části zemského systému ovlivňují lidské životy a aktivity – a která měření jsou důležitá pro klimatické vědy. Přední vědci z celé Evropy pak v krátkých videorozhovorech vysvětlují svoji práci.

„Climate from Space je krásně navržený a na informace bohatý zdroj,“ vysvětluje vedoucí digitálního vzdělávání na University College London ve Velké Británii Dr. Fiona Strawbridge.

„Prohlížeč interaktivních dat umožňuje porovnat rozdílné fenomény a to, jak se v čase mění. Můžete se přitom pohybovat kolem zeměkoule nebo si dle potřeby zvětšovat oblasti, které vás zajímají.“

Interaktivní glóby
Interaktivní glóby

„Texty jsou doplněny mnoha pečlivě vybranými obrázky, mnoho z nich je přitom animovaných. Je to skutečně působivá aplikace.“

„Climate from Space“ je k dispozici pro iPad a Android.

Digitální kniha byla vytvořena pro ESA Climate Office specialisty z Planetary Visions.

Related Links