Družice Proba-V v představách malíře
Agency

Inovativní zařízení pro sledování vegetace je na palubě družice Proba-V ve vesmíru

07/05/2013 767 views 1 likes
ESA / Space in Member States / Czech Republic

Flotila družic pro dálkový průzkum Země pod vlajkou ESA přivítala nováčka: satelit Proba-V. Jedná se o inovativní miniaturizovanou observatoř schopnou sledovat vegetaci v globálním měřítku. Její pozorování poskytnou výzkumníkům, pedagogům i studentům nová data a snímky, které pomohou lépe pochopit naše životní prostředí.

Písmeno „V“ v názvu družice představuje zkratku z Vegetation, vegetace. Data o vegetaci ukazují na různé typy zemního pokryvu nebo na různé druhy rostlin, a to včetně obilovin. Tímto způsobem je také možné sledovat jejich kvalitu: stejně jako je možné odhalovat zásoby vody nebo místa zasažená požárem.

Široký záběr snímkování
Široký záběr snímkování

Družice Proba-V bude poskytovat snímky zemského pokryvu na všech kontinentech prakticky každý den. Tato data pak budou zpracovávána s ohledem na studování vlivu klimatu na vegetaci, řízení vodních zdrojů, monitorování zemědělství a odhadování potravinové bezpečnosti na celé planetě, zvláště pak v nejméně rozvinutých oblastech.

Kromě toho, že se stane základním pracovním nástrojem mnoha výzkumníků, budou data a snímky z této i dalších misí ESA využívány pedagogy a studenty ke studiu celé řady okruhů jako jsou otázky týkající se vody a života na Zemi, změn životního prostředí, počasí, klimatu, urbanizace, globálních katastrof apod.

Využití satelitních snímků přibližuje studenty reálnému a modernímu vědeckému výzkumu – a zároveň představuje silný nástroj, jak je inspirovat a motivovat je v oblasti studia vědy, techniky, inženýrství a matematiky. A snad je nasměrovat i ve volbě budoucího povolání.

Aralské moře očima kamery Vegetation
Aralské moře očima kamery Vegetation

Portál ESA Eduspace nabízí pedagogům využití dat z misí dálkového průzkumu Země v rámci předpřipravených projektů a cvičení (např. případové studie). Je to bohatý didaktický materiál a stejně tak je to zdroj nápadů na to, jak přinést „vesmír“ do škol.

Nyní ESA nabízí několik nových případových studií týkajících se vegetace (v pravém sloupci, v angličtině). Do budoucna je doplní pozorování z družice Proba-V, která se stane jejich neocenitelným zdrojem. A zároveň pomůže zlepšit povědomí studentů o vědecké práci a pomůže jim lépe pochopit svět, ve kterém žijeme.

Related Links