ESA title
Irsko
Agency

Irsko podepsalo dohodu o zjednodušení přístupu k datům z programu GMES/Copernicus

17/10/2017 132 views 1 likes
ESA / Space in Member States / Czech Republic

ESA a Enterprise Ireland podepsaly dohodu, která Irsku usnadňuje přístup k datům z družic GMES/Copernicus Sentinel a která pomáhá této zemi využívat data ku svému prospěchu.

Dohoda byla podepsána 13. října v Nizozemí. Stalo se tak bezprostředně před startem družice GMES/Copernicus Sentinel-5P.

Družice Sentinel-5P, která bude sledovat znečištění atmosféry, odstartovala v inkriminovaný den v 9:27 h GMT z Ruska. Přidala se k pěti již dříve vypuštěným družicím typu Sentinel, které dodávají ohromné množství snímků a dalších dat pro zajištění služeb GMES/Copernicus.

Program GMES/Copernicus, který probíhá pod vedením Evropské komise, byl vytvořen, aby řídil životní prostředí a reagoval na proměny v rychle se měnícím světě.

Jakožto člen programu je ESA zodpovědná za „kosmický segment“, který nepředstavuje pouze družice Sentinel, ale také síť přijímacích stanic a zpracovatelských středisek. Skrze ně jsou data zpřístupňována pro širokou paletu služeb GMES/Copernicus.

Zatímco data z družic Sentinel a souvisejících misí podílejících se na programu GMES/Copernicus jsou zdarma přístupná pro služby Copernicus, stejně jako pro vědecké a další uživatele, dohoda CGSA (Collaborative Ground Segment Arrangement) řeší využití dat z družic Sentinel v Irsku.

Podpis dohody s Irskem
Podpis dohody s Irskem

Dohodu podepsal ředitel programů dálkového průzkumu Země v ESA Josef Aschbacher a Conor Sheehan z Enterprise Ireland, který je zároveň irským delegátem v ESA. A to za přítomnosti Johna Halligana, irského státního ministra pro školení a dovednosti.

Už dříve byla podepsána v Irsku Gearoidem Mooneyem, který v Enterprise Ireland působí jako vedoucí výzkumu a inovací.

Dohoda nejen zaručuje, že Irsko má přístup k datům, ale také zajišťuje, že ESA bude poskytovat technické rady během akvizice a dalšího šíření dat. Stejně tak zajistí dostupnost software pro zpracování dat a archivaci jednotlivými národními iniciativami.

Josef Aschbacher při této příležitosti uvedl: „Jsme nadšení z toho, že můžeme přivítat Irsko do naší rozšiřující se spolupracující rodiny. A to zvláště v tento významný den, kdy posíláme do vesmíru družici Sentinel-5P.“

John Halligan k tomu dodal: „Je to čest být zde v ESA a je to zároveň pro nás velký okamžik podepsat tuto dohodu o spolupráci. Jde o důležitý mezník pro Irsko.“

Irsko je třináctou zemí, která podepsala dohodu GMES/Copernicus SCCA (Space Component Collaborative Arrangement).

Related Links